Dòng Nội dung
1
Giáo dục kỹ năng sống hàng ngày cho trẻ khiếm thị trong trường mầm non : Lưu hành nội bộ / Nguyễn Thị Minh
Hà Nội : Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 2007
144tr. ; 21cm.

Trình bày vấn đề chung về giáo dục kĩ năng sống hàng ngày, tổ chức giáo dục kĩ năng sống hàng ngày cho trẻ khiếm thị trong trường mầm non.
Đầu mục:2

2
Leadership on the line : staying alive through the dangers of change / Ronald Heifetz, Marty Linsky
Boston, Massachusetts : Harvard Business Review Press, 2017
276p. ; 25cm.

Trình bày cách có thể tạo ra sự khác biệt mà không bị "hạ bệ" hoặc bị gạt sang một bên. Họ giới thiệu những công cụ hàng ngày có sức nặng tương đương với công việc nguy hiểm của sự thay đổi hàng đầu và tầm quan trọng thiết yếu của sự sống còn cá nhân. Thông qua những câu chuyện sinh động từ mọi tầng lớp xã hội, các tác giả trình bày các chiến lược đơn giản để điều hướng các eo hẹp nguy hiểm của sự lãnh đạo
Đầu mục:1

3
Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 4 - 5 tuổi : Đ450L / Đỗ Thị Luyến
Hà Nội : Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 2021
18tr. ; 30cm.

Trình bày các biện pháp xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm; Giáo dục kỹ năng sống qua các hoạt động trong ngày.
Đầu mục:1 Tài liệu số:1

4
Tổ chức hoạt động vui chơi nhằm giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non : Kỷ yếu hội thảo
Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 2016
94tr

Trình bày những vấn đề về giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non
Tài liệu số:1