Dòng Nội dung
1
Alive at work : the neuroscience of helping your people love what they do / Daniel M. Cable
Boston, Massachusetts : Harvard Business Review Press, 2018
210p. ; 24cm.

Trình bày hướng dẫn đầy cảm hứng mà bạn cần để khai thác niềm đam mê, sự sáng tạo và mục đích tiềm ẩn bên dưới bề mặt của mỗi người dưới sự lãnh đạo của bạn.
Đầu mục:1

2
Becoming a manager : how new managers master the challenges of leadership / Linda A. Hill
Boston, Massachusetts : Harvard Business School Press, 2019
460p. ; 24cm.

Trình bày kinh nghiệm của mười chín nhà quản lý mới trong suốt năm đầu tiên của họ trong vai trò này. Cô tiết lộ sự phức tạp của quá trình chuyển đổi, nêu bật những kỳ vọng của các nhà quản lý, cấp dưới và cấp trên của họ. Chúng tôi nghe các nhà quản lý mới mô tả cách họ điều chỉnh lại sự hiểu biết về vai trò và trách nhiệm của mình, cách họ học cách xây dựng mối quan hệ công việc hiệu quả, cách thức và thời điểm họ sử dụng các nguồn lực cá nhân và tổ chức, cũng như cách họ học cách đối phó với những căng thẳng không thể tránh khỏi trong vai trò lãnh đạo.
Đầu mục:1

3
Biện pháp quản lý lưu trữ và bảo quản hồ sơ tại trường thực nghiệm Hoa Hồng / Chu Thị Dung
Hà Nội : Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 2021
21tr. ; 30cm.

Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của sáng kiến. Cách soạn thảo một văn bản đúng yêu cầu, đầy đủ nội dung, độ chính xác cao. Biện pháp quản lý công văn đi, công văn đến. Sắp xếp, bảo quản hồ sơ, tài liệu một cách khoa học. Kết luận, kiến nghị và đề xuất.
Đầu mục:1 Tài liệu số:1

4
Build an A-team : play to their strengths and lead them up the learning curve / Whitney Johnson
Boston, Massachusetts : Harvard Business Review Press, 2018
194p. ; 22cm.

Giải thích cách trở thành một trong những ông chủ đó và cách xây dựng nhóm A của bạn bằng cách: Xác định những gì nhân viên của bạn đã biết và những gì họ cần học; Thiết kế công việc của họ để tối đa hóa sự tương tác và học hỏi; Áp dụng quy trình bảy bước để dẫn dắt mỗi người lên đường học tập của họ
Đầu mục:2

5
Cẩm nang quản lý tài chính, tài sản, tiêu chuẩn, định mức chế độ chi tiêu, thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính trong hoạt động công đoàn / Tăng Bình, Ngọc Tuyền
Hà Nội : Hồng Đức, 2017
400tr. ; 27cm.

Trình bày các quy định mới nhất về quản lý tài chính, tài sản, tiêu chuẩn, định mức chế độ chi tiêu trong các cơ quan công đoàn đã được công bố; cơ chế tự chủ tài chính dối với đơn vị sự nghiệp công đoàn; các nghiệp vụ kế toán áp dụng trong đơn vị kế toán công đoàn...
Đầu mục:1