Dòng Nội dung
1
"Vì lợi ích mười năm trồng cây. Vì lợi ích trăm năm trồng người" (Lời Hồ chủ tịch) : Xã Tân Tiến xây dựng phong trào mẫu giáo
H.: Giáo dục, 1966
80tr. ; 19cm.

Giới thiệu đặc điểm tình hình xã Tân Tiến, quá trình xây dựng phong trào mẫu giáo của xã; tác dụng thực tế của phong trào, bài học kinh nghiệm và công tác cần tiếp tục làm

2
<10=Mười> năm xây dựng và phát triển khoa giáo dục mầm non : Kỷ yếu hội thảo khoa học
H.: Trường Đại học Sư phạm 1 xb, 1995
130tr. ; 27cm.

Giới thiệu về lịch sử hình thành, phát triển của khoa giáo dục mầm non trường Đại học sư phạm Hà nội 1. Trình bày bài nghiên cứu về phương pháp dạy học ở mẫu giáo...

3
4
<100=Một trăm> trò chơi khoẻ / Phạm Tiến Bình
H.: Thể dục thể thao, 1985
104tr. ; 19cm.

Giới thiệu mục đích, cách chơi, hình thức tổ chức trò chơi của một số trò chơi trên cạn và trò chơi dưới nước cho học sinh.

5
<130=Một trăm ba mươi> trò chơi khỏe / Phạm Tiến Bình
H.: Tổng cục Thể dục thể thao xb, 1971
146tr. ; 19cm.

Giới thiệu mục đích, phương thức tổ chức và yêu cầu của 130 trò chơi trên cạn và dưới nước có tác dụng thúc đẩy cơ thể các em học sinh phát triển hoàn chỉnh, nâng cao thể lực và đạo đức của các em.