Dòng Nội dung
1
2
<148=Một trăm bốn mươi tám> tình huống sư phạm trong giáo dục đặc biệt / Nguyễn Thị Hạnh
Hà Nội : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
220tr. ; 21cm.


Đầu mục:49 (Lượt lưu thông:9)

3
100 hoạt động Montessori - Cha mẹ nên chuẩn bị cho trẻ tập đọc và viết như thế nào? : Chìa khoá giúp bố mẹ đánh thức các giác quan ngủ quên trong trẻ / Marie - Hélène Place; Tố Nga dịch.
Hà Nội : Phụ nữ, 2017.
220tr. ; 21cm.

Giới thiệu các phương pháp tạo cho trẻ ham muốn đọc sách, khơi dậy hứng thú với chữ viết; biết và hiểu thế giới xung quanh, sử dụng từ ngữ để miêu tả sự vật, đồ vật; giúp trẻ đọc thơ, phát triển thính giác, các hoạt động sử dụng đôi tay, trò chơi học đọc, viết và các học cụ Montessori dành cho trẻ
Đầu mục:20

4
100 hoạt động Montessori - Cha mẹ nên chuẩn bị cho trẻ tập đọc và viết như thế nào? : Chìa khoá giúp bố mẹ đánh thức các giác quan ngủ quên trong trẻ / Marie - Hélène Place; Tố Nga dịch.
Hà Nội : Thế giới, 2020.
208tr. ; 21cm.

Giới thiệu các phương pháp tạo cho trẻ ham muốn đọc sách, khơi dậy hứng thú với chữ viết; biết và hiểu thế giới xung quanh, sử dụng từ ngữ để miêu tả sự vật, đồ vật; giúp trẻ đọc thơ, phát triển thính giác, các hoạt động sử dụng đôi tay, trò chơi học đọc, viết và các học cụ Montessori dành cho trẻ
Đầu mục:1

5
100 hoạt động Montessori - Con không cần Ipad để lớn khôn : Chìa khoá giúp bố mẹ đánh thức các giác quan ngủ quên trong trẻ / Ève Herrmann; Trần Thị Huế dịch.
Hà Nội : Phụ nữ, 2017.
220tr. ; 21cm.

Hướng dẫn những hoạt động cụ thể giúp trẻ tự làm việc, học cách dựa vào chính bản thân mình, có khả năng tự lập như tự chăm sóc bản thân, chăm sóc môi trường sống, làm việc trong phòng bếp, sử dụng từ ngữ chính xác, các hoạt động thủ công và sáng tạo, kỹ năng vận động cơ thể, sống với thiên nhiên
Đầu mục:20