Dòng Nội dung
1
2
<148=Một trăm bốn mươi tám> tình huống sư phạm trong giáo dục đặc biệt / Nguyễn Thị Hạnh
Hà Nội : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
220tr. ; 21cm.


Đầu mục:49 (Lượt lưu thông:1)

3
<35=Ba lăm năm> năm phát triển sự nghiệp giáo dục phổ thông / Vũ Thuần Nho, Hoàng Ngọc Di, Vũ Thị Bạch Đào...
H.: Giáo dục, 1980
254tr. ; 19cm.

Trình bày đường lối chủ trương của Đảng về giáo dục và sự phát triển của ngành giáo dục trong từng thời kì chuyển biến cách mạng.

4
100 hoạt động Montessori - Cha mẹ nên chuẩn bị cho trẻ tập đọc và viết như thế nào? : Chìa khoá giúp bố mẹ đánh thức các giác quan ngủ quên trong trẻ / Marie - Hélène Place; Tố Nga dịch.
Hà Nội : Phụ nữ, 2017.
220tr. ; 21cm.

Giới thiệu các phương pháp tạo cho trẻ ham muốn đọc sách, khơi dậy hứng thú với chữ viết; biết và hiểu thế giới xung quanh, sử dụng từ ngữ để miêu tả sự vật, đồ vật; giúp trẻ đọc thơ, phát triển thính giác, các hoạt động sử dụng đôi tay, trò chơi học đọc, viết và các học cụ Montessori dành cho trẻ
Đầu mục:20

5
100 hoạt động Montessori - Cha mẹ nên chuẩn bị cho trẻ tập đọc và viết như thế nào? : Chìa khoá giúp bố mẹ đánh thức các giác quan ngủ quên trong trẻ / Marie - Hélène Place; Tố Nga dịch.
Hà Nội : Thế giới, 2020.
208tr. ; 21cm.

Giới thiệu các phương pháp tạo cho trẻ ham muốn đọc sách, khơi dậy hứng thú với chữ viết; biết và hiểu thế giới xung quanh, sử dụng từ ngữ để miêu tả sự vật, đồ vật; giúp trẻ đọc thơ, phát triển thính giác, các hoạt động sử dụng đôi tay, trò chơi học đọc, viết và các học cụ Montessori dành cho trẻ
Đầu mục:1