Dòng Nội dung
1
2
3
<25=Hai mươi lăm> mẫu câu tiếng Anh thực hành giao tiếp : English verb pattern / Chu Xuân Nguyên
Hà Nội : Giáo dục, 1993
120tr. ; 19cm.

Trình bày chức năng, thành phần, trật tự từ của câu đơn; Giới thiệu các bài tập và lời giải.
Đầu mục:1

4
<300=Ba trăm> bài tập phong cách học tiếng Việt : Có giải đáp / Đinh Trọng Lạc
Hà Nội : Giáo dục, 1999
364tr. ; 21cm.

Trình bày khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ của phong cách học. Giới thiệu về phong cách chức năng của hoạt động lời nói trong tiếng Việt, ngôn ngữ nghệ thuật, phương tiện và biện pháp tu từ tiếng Việt, nghiên cứu và giảng dạy văn học.
Đầu mục:7

5
1000 pictures for teachers to copy / Andrew Wright
New York : Addison-Wesley, 1984
142p. ; 30cm.

Được thiết kế để cung cấp cho học sinh - trẻ em và người lớn - từ mẫu giáo đến đại học tham gia vào các hoạt động tiếp thu ngôn ngữ để có phản ứng toàn diện về thể chất.
Đầu mục:1 Tài liệu số:0