Dòng Nội dung
1
Giáo trình can thiệp sớm trẻ khuyết tật : Dành cho hệ Cao đẳng sư phạm Giáo dục đặc biệt / Lê Thị Thúy Hằng
Hà Nội : Giáo dục, 2015
184tr. ; 24cm.

Trình bày những vấn đề chung về can thiệp sớm trẻ khuyết tật; nội dung, quy trình, biện pháp, phương pháp hỗ trợ cha mẹ trong can thiệp sớm trẻ khuyết tật
Đầu mục:95 (Lượt lưu thông:10)

2
Nhập môn lập trình ngôn ngữ C : Lý thuyết, ví dụ, bài tập mẫu, bài tập / Nguyễn Thanh Thuỷ (chủ biên), Lê Đăng Hưng, Trần Việt Linh, Lê Đức Trung
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2005
252tr. ; 29cm.

Trình bày tổng quan về ngôn ngữ C và các khía cạnh cơ sở của lập trình. Tổ chức và xây dựng các hàm, kiệu dữ liệu có cấu trúc, xử lý các tập và thao tác vào ra trong ngôn ngữ C. Xây dựng các ứng dụng đồ hoạ trong C
Đầu mục:2

3
Âm nhạc cổ truyền Việt Nam : Giáo trình cao đẳng sư phạm / Nguyễn Thụy Loan.
Hà Nội : Nxb. Đại học Sư phạm, 2006.
255tr. : hình vẽ ; 24cm.

Giới thiệu một số nhạc khí và ca nhạc cổ truyền Việt Nam. Sơ lược về các vùng dân ca Việt Nam. Phần phụ lục giới thiệu thêm về hát chèo hát tuồng
Đầu mục:1

4
Anh ngữ thực hành : Ngữ âm và âm vị học tiếng Anh = English phonetics and phonology / Quang Minh
Hà Nội : Nxb Hà Nội, 2007
432tr. ; 21cm.

Trình bày các kiến thức cơ bản về: sự tạo âm, nguyên âm, phụ âm, âm vị, âm tiết, trọng âm, ngữ điệu trong tiếng Anh
Đầu mục:1

5
Bài giảng thí nghiệm vật lí đại cương.

145tr. ; 21cm.

Giới thiệu chung về thí nghiệm vật lý. Tổng quan về thí nghiệm vật lý đại cương. Hướng dẫn sử dụng một số thiết bị, dụng cụ đo. Các bài thực hành đại cương.
Đầu mục:1