Dòng Nội dung
1
Adolescence : / John W. Santrock
American : Mc Graw-Hill, 2005
1 CD

Nghiên cứu về sự phát triển tự nhiên, phát triển nhận thức, sinh học, xã hội, tình cảm, cá nhân, môi trường sống và những vấn đề của thanh thiếu niên.
Đầu mục:1

2
Adolescence : / John W. Santrock
American : Mc Graw-Hill, 2005
670p. ; 27cm.

Nghiên cứu về sự phát triển tự nhiên, phát triển nhận thức, sinh học, xã hội, tình cảm, cá nhân, môi trường sống và những vấn đề của thanh thiếu niên.
Đầu mục:1

3
An introduction to psychology : / Patricia M. Wallace, Jefferey H. Goldstein
American : Mc Graw-Hill, 1997
608tr. ; 32cm.

Trình bày sự ứng dụng tâm lý học, cơ sở sinh học của hành vi, tâm lí học của ý thức, cảm giác và tri giác, sự học, sự ghi nhớ và quên lãng, giao tiếp và hiểu biết; sự thúc đẩy và cảm xúc, sự phát triển của thai nhi từ trong bụng mẹ đến lúc trưởng thành....
Đầu mục:1

4
Applied sport psychology = Personal growth to peak performance / Jean M. Williams
America : Mayfield, 2001
572p. ; 24cm.

Nêu lên quá trình học tập, sự thúc đẩy và sự ảnh hưởng, sự tác động qua lại của xã hội, sự luyện tập thể lực cho sự thi đấu; việc thực hiện chương trình luyện tập và giải pháp tâm lý.
Đầu mục:1

5
Bách khoa phụ nữ trẻ / Tam Vũ, Huyền Ly lược dịch, biên soạn; Vũ Đình Phòng hiệu đính.
Hà Nội : Phụ nữ, 1999.
456tr. ; 19cm.

Trình bày vấn đề y học, sinh lý học, tâm lý học, tính dục học, xã hội học, nghiên cứu thời trang trong hôn nhân gia đình, sức khoẻ sinh sản của phụ nữ trẻ
Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:2)