Dòng Nội dung
1
"They say/I say" : The moves that matter in academic writing : With readings / Gerald Graff, Cathy Birkenstein, Russel Durst
New York : Norton & Co., 2012
xxix, 701 p. : ill. ; 19 cm

Bao gồm một tuyển tập 44 bài đọc sẽ kích thích sinh viên suy nghĩ và viết ― về năm vấn đề quan trọng, trong đó có hai vấn đề mới: Giáo dục Đại học có đáng giá không? và Tại sao?
Đầu mục:1

2
3
4
<25=Hai mươi lăm> mẫu câu tiếng Anh thực hành giao tiếp : English verb pattern / Chu Xuân Nguyên
Hà Nội : Giáo dục, 1993
120tr. ; 19cm.

Trình bày chức năng, thành phần, trật tự từ của câu đơn; Giới thiệu các bài tập và lời giải.
Đầu mục:1

5
100 tình huống giao tiếp tiếng Anh : 4500 câu giao tiếp hiện đại kèm theo băng cassette / Ninh Hùng biên soạn.
TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 1993.
304tr. ; 21cm.

Trình bày những tình huống trong đàm thoại các thành ngữ quen dùng của người Anh, Mỹ và các nước tiếng Anh.
Đầu mục:1