Dòng Nội dung
1
Bài tập thực hành giáo dục học : Dùng cho các trường THSP / Nguyễn Đình Chỉnh.
Hà Nội : Giáo dục, 1992.
110tr. ; 21cm.

Đưa ra một số tình huống sư phạm giả định phát sinh, phát triển trong quá trình giáo dục; Hướng dẫn tiến hành nghiên cứu cải cách bài tập lí luận, trình bày một số bài tập trong giáo dục học.
Đầu mục:3

2
Bài tập thực hành một số kỹ năng tham vấn cơ bản trong công tác xã hội : Tài liệu tham khảo / Nguyễn Thị Ngọc Linh, Nguyễn Phương Thảo
Hà Nội : Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương xb, 2018
103tr. ; 30cm.

Đề cập đến một số kỹ năng: quan sát, lắng nghe, phản hồi, thách thức, kỹ năng đặt câu hỏi, kỹ năng thấu cảm, kỹ năng diễn giải, kỹ năng xử lý sự im lặng ...
Đầu mục:1

3
Bài tập thực hành ngôn ngữ lập trình Java / Trần Nguyên Hương
Hà Nội : Trường CĐSPTW xb, 2014
160tr. ; 30cm.


Đầu mục:3 Tài liệu số:1