Dòng Nội dung
1
Biện pháp giáo dục kĩ năng tự lập cho trẻ 5-6 tuổi tại Trường Thực nghiệm Hoa Hồng : Sáng kiến kinh nghiệm / Nguyễn Thị Hương Giang
Hà Nội : Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 2022
26tr. ; 30cm.

Trình bày những vấn đề lí luận chung, thực trạng khả năng tự lập của trẻ ở trường Thực nghiệm Hoa Hồng, những biện pháp thực hiện.
Đầu mục:1 Tài liệu số:1

2
Biện pháp giáo dục kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ 3 - 4 tuổi ở trường thực nghiệm Hoa Hồng : Báo cáo tổng kết sáng kiến kinh nghiệm / Nguyễn Thị Thúy Anh
Hà Nội : Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 2023
37tr. ; 30cm.

Trình bày những vấn đề lý luận chung của đề tài; thực trạng và các biện pháp giáo dục kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ 3 -4 tuổi ở trường thực nghiệm Hoa Hồng
Đầu mục:2

3
Biện pháp hướng dẫn phụ huynh giáo dục kĩ năng tự phục vụ cho trẻ 3-4 tuổi tại gia đình : Sáng kiến kinh nghiệm / Đào Thị Trang
Hà Nội : Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 2022
18tr. ; 30cm.

Trình bày những vấn đề lí luận chung, cơ sở thực tiễn của đề tài. Đề xuất một số biện pháp hướng dẫn phụ huynh giáo dục kĩ năng tự phục vụ cho trẻ lớp A5 mẫu giáo bé 3-4 tuổi tại gia đình
Đầu mục:1 Tài liệu số:1

4
Biện pháp hướng dẫn phụ huynh tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ 3-4 tuổi tại gia đình : Sáng kiến kinh nghiệm / Nguyễn Thị Liên
Hà Nội : Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 2022
18tr. ; 30cm.

Trình bày lí do chọn đề tài, mục tiêu và phương pháp nghiên cứu. Những vấn đề lí luận chung, vấn đề thực tiễn, các biện pháp giải quyết vấn đề và hiệu quả của sáng kiến
Đầu mục:1 Tài liệu số:1

5
Biện pháp nâng cao biểu tượng về tập hợp số lượng và phép đếm cho trẻ 5 - 6 tuổi ngoài giờ học : Báo cáo tổng kết sáng kiến kinh nghiệm / Nguyễn Thị Hương Giang
Hà Nội : Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 2023
21tr. ; 30cm.

Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài; các biện pháp nâng cao biểu tượng về tập hợp số lượng và phép đếm cho trẻ 5 - 6 tuổi ngoài giờ học
Đầu mục:2