Dòng Nội dung
1
100 bài hát mẫu giáo / Nguyễn Thuỵ Kha sưu tầm tuyển chọn
Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2004.
122tr. ; 21cm.

Tuyển tập 100 bài hát dành cho lứa tuổi mẫu giáo như: Giấc mơ của bé, Mau mau tỉnh dậy, thật đáng yêu...
Đầu mục:100

2
100 câu đố mẫu giáo / Lê Thị Ánh Tuyết chủ biên, Vũ Minh Hồng, Nguyễn Hà.
Hà Nội : Giáo dục, 1999.
40tr. ; 16cm.

Tập hợp các câu đố về hoa, quả, mùa trong năm, con vật, đồ vật.
Đầu mục:25 (Lượt lưu thông:1)

3
4
365 trò chơi giáo dục. Hiền Lương biên soạn. Tập 1 : Dành cho lứa tuổi mẫu giáo /
TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2002.
46tr. ; 26cm.

Sách gồm 365 bài tập ngắn dạng trò chơi, bổ sung thêm cho việc học tập ở trường lớp những năm đầu tiên cho lứa tuổi mẫu giáo.
Đầu mục:100

5
365 trò chơi giáo dục. Hiền Lương biên soạn. Tập 2 : Dành cho lứa tuổi mẫu giáo /
TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2002.
48tr. ; 26cm.

Gồm 365 bài tập ngắn dạng trò chơi bổ sung thêm cho việc học tập ở trường lớp những năm đầu tiên cho lứa tuổi mẫu giáo.
Đầu mục:100