Dòng Nội dung
1
Bài soạn lớp mẫu giáo nhỡ. Tập 2.
Hà Nội : Giáo dục, 1986.
156tr. ; 19cm.

Trình bày yêu cầu, mục đích, hướng dẫn cách soạn bài cho trẻ tìm hiểu môi trường xung quanh và tập nói, làm quen với chuyện, thơ, toán, vẽ, thủ công, thể dục và hát múa.
Đầu mục:1

2
Bước đầu tìm hiểu khả năng tiếp thu những khái niệm âm nhạc sơ giản và kĩ năng hoạt động âm nhạc đơn giản của trẻ mẫu giáo nhỡ : Luận văn tốt nghiệp / Nguyễn Thị Thạo; Vũ Phương Hiền hướng dẫn
Hà Nội : Trường CĐSPNT-MG TW I, 1999
60tr. ; 27cm.

Trình bày vai trò của âm nhạc đối với con người và trẻ thơ; âm nhạc và các thủ pháp thể hiện trong tác phẩm âm nhạc; đặc điểm lứa tuổi và đặc điểm khả năng âm nhạc lứa tuổi mẫu giáo nhỡ... và tình hình giáo dục âm nhạ và hoạt động âm nhạc ở trường mầm non.
Đầu mục:1

3
Bước đầu tìm hiểu thực trạng các hinh thức giáo dục âm nhạc cho trẻ ở lứa tuổi mẫu giáo nhỡ : Luận văn tốt nghiệp / Lưu Thị Tố Loan; Vũ Phương Hiền hướng dẫn
Hà Nội : Trường CĐSPNT-MG TW I, 1999
40tr. ; 27cm.

Trình bày vai trò, vị trí của âm nhạc đối với trẻ thơ, đặc điểm tâm sinh lý và khả năng phát triển âm nhạc lứa tuổi mẫu giáo, hình thức giáo dục âm nhạc cho trẻ mẫu giáo nhỡ... và tình hình hoạt động âm nhạc, giáo dục âm nhạc ở các trường mầm non...
Đầu mục:1

4
Đánh giá thực trạng - hình thành những biểu tượng về hình dạng cho trẻ mẫu giáo nhỡ của các giáo viên mầm non tại 3 trường: Trường Mẫu giáo Bình Minh - quận Tây Hồ; Trường Mẫu giáo Hoa Hồng - quận Cầu giấy; Trường Mầm non A - quận Ba Đình - Hà Nội : Luận văn tốt nghiệp / Nguyễn Thị Thu Hằng; Đinh Thị Nhung hướng dẫn
Hà Nội : Trường CĐSPNT-MG TW I, 1999
69tr. ; 27cm.

Trình bày khái niệm về hình hình học; đặc điểm nhận thức của trẻ về hình dạng các vật và các hình hình học; phương pháp hướng dẫn và đánh giá một giờ dạy toán, đánh giá thực tiễn việc dạy hình thành biểu tượng về hình dạng của các giáo viên tại trường mầm non...
Đầu mục:2

5