Dòng Nội dung
1
Cha mẹ cần biết / Vũ Minh Hồng, Trần Thị Ngọc Trâm.
Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2001.
28tr. ; 21cm.

Giới thiệu cách dạy trẻ biết cách đi đường, việc làm cần tránh để phòng tai nạn giao thông, cách giữ gìn an toàn cho trẻ khi đi trên phương tiện giao thông.
Đầu mục:49

2
Chăm sóc đời sống tinh thần của trẻ thơ / Zimbardo, Benjamin Spock, A. Faber...; Đặng Phương Kiệt... dịch, Đỗ Đức Định giới thiệu.
Hà Nội : Phụ nữ, 1999.
268tr. ; 19cm.

Trình bày về sự hình thành, phát triển tâm sinh lý trẻ em và cách giáo dục trẻ...
Đầu mục:50

3
Chúng tôi ăn rừng = Georges condominas ở sarluk : Hướng dẫn tham quan trưng bày dành cho trẻ em và gia đình
Hà Nội : Nxb. Thế giới, 2007.
19tr. ; 20cm.

Cuốn sách nói về công cuộc đi tìm đất làm rẫy, cách thử đất, cách khoanh rừng để tìm cái ăn đồng thời bảo vệ rừng lâu dài và hiệu quả hơn. Về phong tục tập quán của dân tộc: những nghi lễ ăn mừng mùa lúa mới…
Đầu mục:1

4
Chương trình nuôi dạy trẻ ( từ 3 - 36 tháng ở nhà trẻ) : Tài liệu hội thảo khoa học
Hà Nội, 1989
83tr

Nghiên cứu, trình bày những đặc điểm tâm sinh lý, mục tiêu nội dung chương trình, Nêu lên phương pháp thực hiện và phân phối chương trình.
Đầu mục:1

5
Dạy con yêu lao động / I. A. Pêsecnicôva; Vũ Đình Bình dịch.
Hà Nội : Phụ nữ, 1980.
216tr. ; 19cm.

Giới thiệu hoạt động lao động của trẻ em; phương pháp dạy trẻ em yêu lao động, mục đích lao động và tinh thần lao động sáng tạo, năng lực của trẻ em.
Đầu mục:3