Dòng Nội dung
1
Biện pháp nâng cao hiệu quả kể chuyện sáng tạo cho trẻ 4-5 tuổi trường mầm non thực hành Hoa Sen : Sáng kiến kinh nghiệm / Đào Thị Trang
Hà Nội : Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 2023
20tr. ; 30cm.

Trình bày một số khái niệm cơ bản: biện pháp, kể chuyện sáng tạo, biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động kể chuyện sáng tạo; một số biện pháp nâng cao hiệu quả kể chuyện sáng tạo cho trẻ 4- 5 tuổi
Đầu mục:2

2
Biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động kể chuyện cho trẻ 24 -36 tháng tại Trường mầm non thực hành Hoa Sen : Báo cáo tổng kết sáng kiến kinh nghiệm / Đặng Thị Thảo Nguên
Hà Nội : Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 2023
24tr. ; 30cm.

Trình bày những cơ sở lý luận và thực tiễn, thực trạng vấn đề nghiên cứu,từ đó đưa ra các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động kể chuyện cho trẻ 24 -36 tháng tại trường mầm non thực hành Hoa Thủy Tiên
Đầu mục:2

3
Biện pháp nâng cao kỹ năng kể chuyện sáng tạo cho trẻ 4 - 5 tuổi trường thực nghiệm Hoa Hồng : Báo cáo tổng kết sáng kiến kinh nghiệm / Đặng Thị Kim Oanh
Hà Nội : Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 2023
26tr. ; 30cm.

Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài, khảo sát thực trạng và đưa ra các biện pháp nâng cao kỹ năng kể chuyện sáng tạo cho trẻ 4 - 5 tuổi tại trường mầm non thực hành Hoa Hồng.
Đầu mục:2 Tài liệu số:1

4
Biện pháp phát triển vốn từ cho trẻ thông qua hoạt động kể chuyện lứa tuổi 18-24 tháng tại trường MNTH Hoa Thủy Tiên : Báo cáo tổng kết sáng kiến / Nghiêm Thái Hà
Hà Nội : Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 2021
22tr. ; 30cm.

Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của sáng kiến. Các biện pháp, phương phap, kết quả của sáng kiến
Đầu mục:1 Tài liệu số:1

5
Biện pháp phát triển vốn từ cho trẻ thông qua hoạt động kể chuyện lứa tuổi 3- 4 tuổi tại trường mầm non thực hành Hoa Thủy Tiên : Sáng kiến kinh nghiệm / Đặng Thị Dinh
Hà Nội : Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 2023
22tr. ; 30cm.

Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề nghiên cứu, các biện pháp tiến hành phát triển vốn từ cho trẻ thông qua hoạt động kể chuyện cho trẻ 3 - 4 tuổi tại trường mầm non TH Hoa Thủy Tiên
Đầu mục:2