Dòng Nội dung
1
Authentic leadership : HBR emotional intelligence series
Boston, Massachusetts : Harvard Business Review Press, 2018
140p ; 18cm.

Trình bày các nguyên tắc lãnh đạo theo tư duy kiểu mới, đối lập với lối suy nghĩ thông thường về lãnh đạo và quản trị, nhằm hướng tới sự phát triển dài lâu bằng cách xây dựng doanh nghiệp thành một tổ chức bền vững và làm lợi cho mọi chủ thể liên quan, khách hàng, người lao động và cổ đông
Đầu mục:2

2
Bad leadership : What it is, how it happens, why it matters / Barbara Kellerman
Boston : Harvard Business School Press, 2004
296p ; 24cm.

Trình bày vai trò quan trọng của những người theo dõi, tiết lộ cách họ cộng tác và đôi khi thậm chí là nguyên nhân dẫn đến sự lãnh đạo tồi. Táo bạo và phản trực giác, Lãnh đạo tồi cho thấy rõ rằng chúng ta cần phải đối mặt với mặt tối để tự mình trở thành những nhà lãnh đạo và những người đi sau tốt hơn.
Đầu mục:1

3
Beating the global odds : Successful decision-making in a confused and troubled world / Paul A. Laudicina
Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, 2012
xiv, 206 p. : phot. ; 24 cm

Cung cấp một chuyến tham quan nhanh và hấp dẫn về cách chúng tôi đạt đến thời điểm này và những gì chúng tôi có thể làm với nó
Đầu mục:1

4
Becoming a resonant leader : Develop your emotional intelligence, renew your relationships, sustain your effectiveness / Annie McKee, Richard Boyatzis, Frances Johnston
Boston : Harvard Business Press, 2008
248p ; 24cm.

Giới thiệu câu chuyện thực tế, sống động làm sáng tỏ cách mọi người có thể phát triển trí tuệ cảm xúc, xây dựng sự cộng hưởng và làm mới bản thân. Phản ánh hai mươi năm nghiên cứu lâu dài và sự khôn ngoan thực tế với các giám đốc điều hành và các nhà lãnh đạo trên khắp thế giới, cuốn sách mới này được sắp xếp xoay quanh cốt lõi của các bài tập đã được kiểm tra kinh nghiệm.
Đầu mục:1

5
Châm ngôn về nghệ thuật sống / Nguyễn Danh Lưu.
Hà Nội : Văn học, 1998.
36tr. ; 19cm.

Giới thiệu về cách xử thế và tài lãnh đạo kinh doanh. Các châm ngôn về cuộc sống về nghệ thuật sống.
Đầu mục:10