Dòng Nội dung
1
Các vấn đề nghiên cứu về Hoa Kỳ : Sách tham khảo dùng cho các trường Đại học / B.s.: Nguyễn Thái Yên Hương, Tạ Minh Tuấn (ch.b.), Nguyễn Minh Ngọc, Trịnh Thị Thu Huyền
Hà Nội : Giáo dục, 2011
699tr. : bảng ; 24cm

Tìm hiểu lịch sử, văn hoá và xã hội Hoa Kỳ. Hệ thống chính trị, pháp luật, kinh tế và các chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ
Đầu mục:2

2
3
Everyday mathematics : My reference book : The university of Chicago school mathematics project / Mary Ellen Dairyko, James Flanders, Rachel Malpass McCall, Cheryl G. Moran
Chicago : McGraw-Hill, 2012
viii, 171 p. : ill. ; 24 cm

Giải thích về nội dung toán học quan trọng, cùng với các hướng dẫn đến các trò chơi Toán học Hàng ngày .
Đầu mục:3

4
Everyday mathematics : Student reference book : The university of Chicago school mathematics project / Max Bell, Jean Bell, John Bretzlauf...
Chicago : McGraw-Hill, 2012
xii, 354 p. : ill. ; 25 cm

Giới thiệu iáo án Toán học trường Đại học Chicago - Toán học thường ngày - Lớp 3
Đầu mục:3

5