Dòng Nội dung
1
2
Bài tập thực hành một số kỹ năng tham vấn cơ bản trong công tác xã hội : Tài liệu tham khảo / Nguyễn Thị Ngọc Linh, Nguyễn Phương Thảo
Hà Nội : Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương xb, 2018
103tr. ; 30cm.

Đề cập đến một số kỹ năng: quan sát, lắng nghe, phản hồi, thách thức, kỹ năng đặt câu hỏi, kỹ năng thấu cảm, kỹ năng diễn giải, kỹ năng xử lý sự im lặng ...
Đầu mục:1

3
Biện pháp hình thành kỹ năng lắng nghe trẻ cho sinh viên khoa giáo dục mầm non Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương : Mã số: T2018-33-01. Báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở 2018 / Nguyễn Minh Ngọc
Hà Nội : Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương xb, 2018
81tr. ; 30cm.

Trình bày tính cấp thiết, mục tiêu, đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu của đề tài. Đề cập đến cơ sở lý luận, thực trạng và biện pháp hình thành kỹ năng lắng nghe trẻ của sinh viên khoa giáo dục mầm non.
Đầu mục:1 Tài liệu số:1

4
Biện pháp phát triển kỹ năng làm công tác chủ nhiệm lớp cho sinh viên ngành Giáo dục công dân ở trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương : Đề tài NCKH cấp cơ sở / Lê Thị Hồng Khuyên
Hà Nội, 2011
78tr. ; 30cm.

Trình bày thực trạng biện pháp phát triển kỹ năng làm công tác chủ nhiệm lớp cho sinh viên ngành GDCD ở trường CDSPTW
Đầu mục:3

5
Bộ sách kỹ năng sinh hoạt dã ngoại. Phạm Văn Nhân. Tập 4, Phương hướng và ước đạc /
TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2008.
159tr. : hình vẽ, ảnh ; 19cm.

Hướng dẫn cách sử dụng bản đồ một cách đầy đủ và chi tiết. Qua đó giúp bạn đọc và hiểu nội dung thể hiện trên bản đồ, giúp xác định và ước đạc phương hướng từ nơi bạn đứng. Hướng dẫn cách giữ hướng khi di chuyển ở các địa hình phức tạp để không bị đi lạc.
Đầu mục:1