Dòng Nội dung
1
Bài tập luyện kỹ năng đọc trình độ bậc 1 = Reading Exercises at livel A1 / Bùi, Phi Yến
Hà Nội : Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương xb, 2016
137tr. ; 30cm.

Trình bày tiêu chuẩn kết quả và đánh giá nội bộ về kỹ năng đọc, một số kỹ thuật và gợi ý để phát triển kỹ năng đọc ...
Đầu mục:1

2
Cause & Effect : Fourth Edition / Patricia Ackert, Linda Lee
Nxb Hồng Đức, 2012
302tr. ; 21cm.

Gồm các bài khoá, bài tập ngữ pháp giúp người học nâng cao kĩ năng đọc hiểu và phát triển vốn từ tiếng Anh
Đầu mục:1

3
English skills with reading : / John Langan
America : Mc Graw-Hill, 2002
764p ; 22cm.

Nêu lên công thức cơ bản của yếu tố trong bài viết; cách phát triển đoạn văn, bài viết; kỹ năng tìm hiểu; sổ tay về cách dùng câu; mười bảy cách lựa chọn câu trả lời cho phần đọc và câu trả lời, bảng biểu.
Đầu mục:1

4
English skills with reading : / John Langan
America : Mc Graw-Hill, 2002
1 CD

Nêu lên công thức cơ bản của yếu tố trong bài viết; cách phát triển đoạn văn, bài viết; kỹ năng tìm hiểu; sổ tay về cách dùng câu; mười bảy cách lựa chọn câu trả lời cho phần đọc và câu trả lời, bảng biểu.
Đầu mục:1

5
Study on the causes of difficulties in reading skills of first-year English major students at National College for Education = Nghiên cứu các nguyên nhân gây khó khăn trong kĩ năng đọc của sinh viên năm nhất ngành Tiếng Anh Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương : Graduation thesis / Nguyễn Thị Thu Trang
Hà Nội : Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 2023
38tr. ; 30cm.

Trình bày các nguyên nhân của những khó khăn trong kĩ năng đọc của sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành Tiếng Anh tại NCE và đề xuất giải pháp khắc phục khó khăn trong việc tìm ra các chiến lược hiệu quả để học kĩ năng đọc hiểu
Đầu mục:1 Tài liệu số:1