Dòng Nội dung
1
Bài tập thực hành một số kỹ năng tham vấn cơ bản trong công tác xã hội : Tài liệu tham khảo / Nguyễn Thị Ngọc Linh, Nguyễn Phương Thảo
Hà Nội : Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương xb, 2018
103tr. ; 30cm.

Đề cập đến một số kỹ năng: quan sát, lắng nghe, phản hồi, thách thức, kỹ năng đặt câu hỏi, kỹ năng thấu cảm, kỹ năng diễn giải, kỹ năng xử lý sự im lặng ...
Đầu mục:1

2
3
Tham vấn tâm lý cá nhân và gia đình / Trần Đình Tuấn
Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
389tr. ; 24cm

Trình bày những nội dung cơ bản về các trường phái cũng như quá trình tham vấn tâm lý cá nhân và tham vấn tâm lý gia đình
Đầu mục:1