Dòng Nội dung
1
Study on the causes of difficulties in reading skills of first-year English major students at National College for Education = Nghiên cứu các nguyên nhân gây khó khăn trong kĩ năng đọc của sinh viên năm nhất ngành Tiếng Anh Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương : Graduation thesis / Nguyễn Thị Thu Trang
Hà Nội : Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 2023
38tr. ; 30cm.

Trình bày các nguyên nhân của những khó khăn trong kĩ năng đọc của sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành Tiếng Anh tại NCE và đề xuất giải pháp khắc phục khó khăn trong việc tìm ra các chiến lược hiệu quả để học kĩ năng đọc hiểu
Đầu mục:1 Tài liệu số:1

2
Tệ nạn xã hội căn nguyên-biểu hiện-phương thức khắc phục / Nguyễn Y Na chủ biên, ...
Hà Nội : Trung tâm Khoa học nhân văn quốc gia xb, 1997.
266tr. ; 19cm.

Nêu lên tổng quan tệ nạn xã hội hiện nay trên thế giới và cách giải quyết. Phân tích các tệ nạn cờ bạc, tội phạm, bạo lực, buôn lậu, làm hàng giả, mại dâm nghiên hút, tiêm chích của xã hội.
Đầu mục:1