Dòng Nội dung
1
Nền tảng tâm linh của giáo dục : Các bài giảng tại Oxford, Anh từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 8 năm 1922 : Sách tham khảo / Rudolf Steiner, Nguyễn Hồng dịch
Hà Nội : Nxb Tri thức, 2021
240tr. ; 21cm.

Gồm các bài giảng của Rudolf Steiner về phương pháp giáo dục Waldorf, nền tảng tâm linh của giáo dục, nhận thức tâm hồn và tâm linh, nền tảng tâm linh của giáo dục thể chất, nghệ thuật giáo dục trẻ nhỏ, nghệ thuật giáo dục trẻ em từ 7 đến 15 tuổi, giáo viên là người nghệ sĩ trong giáo dục, cơ cấu tổ chức của trường Waldorf, giáo dục đạo đức & nghệ thuật eurythmy trong trường Waldorf, giáo viên trường Waldorf...
Đầu mục:5