Dòng Nội dung
1
Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 4 - 5 tuổi : Đ450L / Đỗ Thị Luyến
Hà Nội : Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 2021
18tr. ; 30cm.

Trình bày các biện pháp xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm; Giáo dục kỹ năng sống qua các hoạt động trong ngày.
Đầu mục:1 Tài liệu số:1