Dòng Nội dung
1
Biện pháp nâng cao kỹ năng kể chuyện sáng tạo cho trẻ 4 - 5 tuổi trường thực nghiệm Hoa Hồng : Báo cáo tổng kết sáng kiến kinh nghiệm / Đặng Thị Kim Oanh
Hà Nội : Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 2023
26tr. ; 30cm.

Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài, khảo sát thực trạng và đưa ra các biện pháp nâng cao kỹ năng kể chuyện sáng tạo cho trẻ 4 - 5 tuổi tại trường mầm non thực hành Hoa Hồng.
Đầu mục:2 Tài liệu số:1

2
Biện pháp phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ 4-5 tuổi thông qua hoạt động làm quen với tác phẩm văn học : Sáng kiến kinh nghiệm / Đặng Thị Kim Oanh
Hà Nội : Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 2022
28tr. ; 30cm.

Trình bày những vấn đề lí luận chung; các biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ thông qua hoạt động cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học
Đầu mục:1 Tài liệu số:1