thông tin biểu ghi
DDC 372.21
Nhan đề Chương trình giáo dục mầm non của Singapore: Nuôi dưỡng người học nhỏ tuổi. Một khung chương trình cho việc giảng dạy tại các trường mầm non. Tài liệu dịch / Trần Thu Thuỷ dịch
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương xb,2008
Mô tả vật lý 222tr. ; 29cm.
Phụ chú Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục mầm non
Thuật ngữ chủ đề Trẻ em
Thuật ngữ chủ đề Nuôi dưỡng
Thuật ngữ chủ đề Singapore
Tác giả(bs) CN Trần Thu Thuỷ
Địa chỉ NCEKho tài liệu nội sinh(19): 203000613-31
000 00000nam a2200000 4500
00115376
00211
004839FDE53-D698-46A5-AD06-D24862CA66BF
005202104151515
008181003s2008 vm| vie
0091 0
039|a20210415151512|bhoanlth|c20210415151419|dhoanlth|y20200603092929|zthuttv
040|aTV-CĐSPTW
041|avie
044|avm
082|a372.21|bCH561TR
245|aChương trình giáo dục mầm non của Singapore:|bNuôi dưỡng người học nhỏ tuổi. Một khung chương trình cho việc giảng dạy tại các trường mầm non. Tài liệu dịch / |cTrần Thu Thuỷ dịch
260|aHà Nội : |bTrường Cao đẳng Sư phạm Trung ương xb,|c2008
300|a222tr. ; |c29cm.
500|aTrường Cao đẳng Sư phạm Trung ương
650|aGiáo dục mầm non
650|aTrẻ em
650|aNuôi dưỡng
650|aSingapore
700|aTrần Thu Thuỷ
852|aNCE|bKho tài liệu nội sinh|j(19): 203000613-31
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachnhatruong/nuoiduongnguoihocnhotuoithumbimage.jpg
890|a19|b3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 203000613 Kho tài liệu nội sinh 372.21 CH561TR Tài liệu nhà trường 1
2 203000614 Kho tài liệu nội sinh 372.21 CH561TR Tài liệu nhà trường 2
3 203000615 Kho tài liệu nội sinh 372.21 CH561TR Tài liệu nhà trường 3
4 203000616 Kho tài liệu nội sinh 372.21 CH561TR Tài liệu nhà trường 4
5 203000617 Kho tài liệu nội sinh 372.21 CH561TR Tài liệu nhà trường 5
6 203000618 Kho tài liệu nội sinh 372.21 CH561TR Tài liệu nhà trường 6
7 203000619 Kho tài liệu nội sinh 372.21 CH561TR Tài liệu nhà trường 7
8 203000620 Kho tài liệu nội sinh 372.21 CH561TR Tài liệu nhà trường 8
9 203000621 Kho tài liệu nội sinh 372.21 CH561TR Tài liệu nhà trường 9
10 203000622 Kho tài liệu nội sinh 372.21 CH561TR Tài liệu nhà trường 10

Không có liên kết tài liệu số nào