thông tin biểu ghi
DDC 398.209495
Tác giả CN Nguyễn, Văn Khoả.
Nhan đề Thần thoại Hy Lạp. Tập 2 / Nguyễn Văn Khoả
Lần xuất bản Tái bản lần 1
Thông tin xuất bản Hà Nội :Văn hoá dân tộc,1998.
Mô tả vật lý 704tr. ; 19cm.
Tóm tắt Giới thiệu các câu chuyện thần thoại HyLạp truyền thuyết về người Argônốt, về cuộc chiến tranh Tơroa, Ôđixê, Agamemnông.
Thuật ngữ chủ đề Văn học dân gian-Truyện thần thoại
Thuật ngữ chủ đề Văn học nước ngoài-Hy Lạp
Từ khóa tự do Văn học dân gian
Từ khóa tự do Truyện thần thoại
Địa chỉ NCEKho tham khảo Tiếng Việt(2): 201017266-7
000 00000nam a2200000 4500
0011634
0022
004A1197236-C262-491F-BDAB-3E31C8CBAA03
005201908010854
008181003s1998 vm| vie
0091 0
020|c54000 VNĐ
039|a20190801085440|bcdsptu4|c20190722225745|dthuongpt|y20181003223626|zLibIsis
040|aTV-CĐSPTW
0410|avie
044|avm
08204|a398.209495|bNG527KH
1000|aNguyễn, Văn Khoả.
24510|aThần thoại Hy Lạp. |nTập 2 /|cNguyễn Văn Khoả
250|aTái bản lần 1
260|aHà Nội :|bVăn hoá dân tộc,|c1998.
300|a704tr. ; |c19cm.
520|aGiới thiệu các câu chuyện thần thoại HyLạp truyền thuyết về người Argônốt, về cuộc chiến tranh Tơroa, Ôđixê, Agamemnông.
65014|aVăn học dân gian|xTruyện thần thoại
65014|aVăn học nước ngoài|xHy Lạp
6530|aVăn học dân gian
6530|aTruyện thần thoại
852|aNCE|bKho tham khảo Tiếng Việt|j(2): 201017266-7
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhaotv/thamkhao_3/1634thumbimage.jpg
890|a2|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201017266 Kho tham khảo Tiếng Việt 398.209495 NG527KH Sách tham khảo 1 Hạn trả:03-12-2021
2 201017267 Kho tham khảo Tiếng Việt 398.209495 NG527KH Sách tham khảo 2

Không có liên kết tài liệu số nào