thông tin biểu ghi
DDC 155.4
Tác giả CN Nguyễn, Thị Nhất.
Nhan đề Tìm hiểu tâm lý con em / Nguyễn Thị Nhất, Nguyễn Khắc Viện.
Lần xuất bản Tái bản lần 2 có bổ sung, sửa chữa.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Kim Đồng, 1993.
Mô tả vật lý 152tr. ; 19cm.
Tóm tắt Trình bày về đặc điểm trẻ em trong xã hội ngày nay. Nêu lên quá trình phát triển tâm lý ở trẻ em các lứa tuổi.
Thuật ngữ chủ đề Tâm lí trẻ em-Đặc điểm-Quá trình phát triển
Từ khóa tự do Giáo dục mầm non
Từ khóa tự do Tâm lí trẻ em
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Khắc Viện
Địa chỉ NCEKho tham khảo Tiếng Việt(5): 201017268-72
000 00000nam a2200000 4500
0012156
0022
004DD3898AF-F936-4873-9E9D-32E4E85D3883
005202002241419
008181003s1993 vm| vie
0091 0
039|a20200224141909|bhahtt|c20190730140503|dcdsptu4|y20181003223629|zLibIsis
040|aTV-CĐSPTW
0410|avie
044|avm
08204|a155.4|bNG527NH
1000|aNguyễn, Thị Nhất.
24510|aTìm hiểu tâm lý con em / |cNguyễn Thị Nhất, Nguyễn Khắc Viện.
250|aTái bản lần 2 có bổ sung, sửa chữa.
260|aHà Nội : |bKim Đồng, |c1993.
300|a152tr. ; |c19cm.
520|aTrình bày về đặc điểm trẻ em trong xã hội ngày nay. Nêu lên quá trình phát triển tâm lý ở trẻ em các lứa tuổi.
65017|aTâm lí trẻ em|xĐặc điểm|xQuá trình phát triển
6530|aGiáo dục mầm non
6530|aTâm lí trẻ em
7000|aNguyễn, Khắc Viện
852|aNCE|bKho tham khảo Tiếng Việt|j(5): 201017268-72
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhaotv/timhieutamlyconem1993thumbimage.jpg
890|a5|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201017271 Kho tham khảo Tiếng Việt 155.4 NG527NH Sách tham khảo 4
2 201017268 Kho tham khảo Tiếng Việt 155.4 NG527NH Sách tham khảo 1
3 201017269 Kho tham khảo Tiếng Việt 155.4 NG527NH Sách tham khảo 2 Hạn trả:29-11-2021
4 201017270 Kho tham khảo Tiếng Việt 155.4 NG527NH Sách tham khảo 3
5 201017272 Kho tham khảo Tiếng Việt 155.4 NG527NH Sách tham khảo 5

Không có liên kết tài liệu số nào