thông tin biểu ghi
DDC 155.4
Tác giả CN Nguyễn, Khắc Viện.
Nhan đề Lòng con trẻ / Nguyễn Khắc Viện.
Thông tin xuất bản Hà Nội :Thế giới,2000.
Mô tả vật lý 208 tr. ;21 cm.
Tùng thư Tủ sách tâm lý trẻ em
Tóm tắt Giới thiệu về tâm tư, tình cảm, tâm lý của trẻ em trước hành động của người lớn...
Thuật ngữ chủ đề Tâm lí trẻ em-Nuôi dạy trẻ.
Từ khóa tự do Tâm lí
Từ khóa tự do Tâm lí trẻ em.
Từ khóa tự do Nuôi dạy trẻ.
Địa chỉ NCEKho tham khảo Tiếng Việt(31): 201015908-38
000 00000nam a2200000 4500
0012162
0022
00457782701-4C86-4125-BCA3-B6090943753F
005201907301410
008181003s2000 vm| vie
0091 0
020|c18000 VNĐ
039|a20190730141002|bcdsptu4|c20190726130213|dthuongpt|y20181003223629|zLibIsis
040|aTV-CĐSPTW
0410|avie
044|avm
08204|a155.4|bNG527V
1000|aNguyễn, Khắc Viện.
24510|aLòng con trẻ /|cNguyễn Khắc Viện.
260|aHà Nội :|bThế giới,|c2000.
300|a208 tr. ;|c21 cm.
490|aTủ sách tâm lý trẻ em
520|aGiới thiệu về tâm tư, tình cảm, tâm lý của trẻ em trước hành động của người lớn...
65017|aTâm lí trẻ em|xNuôi dạy trẻ.
6530|aTâm lí
6530|aTâm lí trẻ em.
6530|aNuôi dạy trẻ.
852|aNCE|bKho tham khảo Tiếng Việt|j(31): 201015908-38
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhaotv/thamkhao_1/2162thumbimage.jpg
890|a31|b2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201015908 Kho tham khảo Tiếng Việt 155.4 NG527V Sách tham khảo 1
2 201015909 Kho tham khảo Tiếng Việt 155.4 NG527V Sách tham khảo 2
3 201015910 Kho tham khảo Tiếng Việt 155.4 NG527V Sách tham khảo 3 Hạn trả:29-11-2021
4 201015911 Kho tham khảo Tiếng Việt 155.4 NG527V Sách tham khảo 4
5 201015912 Kho tham khảo Tiếng Việt 155.4 NG527V Sách tham khảo 5
6 201015913 Kho tham khảo Tiếng Việt 155.4 NG527V Sách tham khảo 6
7 201015914 Kho tham khảo Tiếng Việt 155.4 NG527V Sách tham khảo 7
8 201015915 Kho tham khảo Tiếng Việt 155.4 NG527V Sách tham khảo 8
9 201015916 Kho tham khảo Tiếng Việt 155.4 NG527V Sách tham khảo 9
10 201015917 Kho tham khảo Tiếng Việt 155.4 NG527V Sách tham khảo 10

Không có liên kết tài liệu số nào