thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • 372.210711 TR121TR
    Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non mẫu giáo bé (3 - 4 tuổi) /
DDC 372.210711
Tác giả CN Trần, Thị Ngọc Trâm
Nhan đề Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non mẫu giáo bé (3 - 4 tuổi) / Trần Thị Ngọc Trâm, Lê Thu Hương, Lê Thị Ánh Tuyết đồng chủ biên
Lần xuất bản Tái bản lần 6
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục,2015
Mô tả vật lý 182tr. ; 27cm.
Tóm tắt Trình bày về mục tiêu giáo dục, chế độ sinh hoạt, nuôi dưỡng và chăm sóc sức khoẻ, giáo dục, đánh giá sự phát triển của trẻ, phối hợp giữa cơ sở giáo dục mầm non với gia đình và cộng đồng trong chăm sóc giáo dục trẻ 3-4 tuổi
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục mầm non
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục trẻ em
Thuật ngữ chủ đề 3-4 tuổi
Thuật ngữ chủ đề Mẫu giáo bé
Tác giả(bs) CN Lê Thị Ánh Tuyết
Tác giả(bs) CN Lê Thu Hương
Địa chỉ NCEKho giáo trình(100): 101028685-780, 101049348-9, 101050869, 101056021
000 00000nam a2200000 4500
00123279
0021
004CECCA10E-19F8-49E1-A4DC-CE226BD5A089
005202103111600
008181003s2015 vm| vie
0091 0
020|c38000 VNĐ
039|a20210311160046|bthuttv|c20210311155729|dthuttv|y20210311155420|zthuttv
040|aTV-CĐSPTW
041|avie
044|avm
082|a372.210711|bTR121TR
100|aTrần, Thị Ngọc Trâm
245|aHướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non mẫu giáo bé (3 - 4 tuổi) / |cTrần Thị Ngọc Trâm, Lê Thu Hương, Lê Thị Ánh Tuyết đồng chủ biên
250|aTái bản lần 6
260|aHà Nội : |bGiáo dục,|c2015
300|a182tr. ; |c27cm.
520|aTrình bày về mục tiêu giáo dục, chế độ sinh hoạt, nuôi dưỡng và chăm sóc sức khoẻ, giáo dục, đánh giá sự phát triển của trẻ, phối hợp giữa cơ sở giáo dục mầm non với gia đình và cộng đồng trong chăm sóc giáo dục trẻ 3-4 tuổi
650|aGiáo dục
650|aGiáo dục mầm non
650|aGiáo dục trẻ em
650|a3-4 tuổi
650|aMẫu giáo bé
700|aLê Thị Ánh Tuyết
700|aLê Thu Hương
852|aNCE|bKho giáo trình|j(100): 101028685-780, 101049348-9, 101050869, 101056021
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/hdtcth34t2015thumbimage.jpg
890|a100|b17
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101028707 Kho giáo trình 372.210711 TR121TR Giáo trình 25
2 101028708 Kho giáo trình 372.210711 TR121TR Giáo trình 26
3 101028709 Kho giáo trình 372.210711 TR121TR Giáo trình 27
4 101028710 Kho giáo trình 372.210711 TR121TR Giáo trình 28
5 101028711 Kho giáo trình 372.210711 TR121TR Giáo trình 29
6 101028712 Kho giáo trình 372.210711 TR121TR Giáo trình 30
7 101028713 Kho giáo trình 372.210711 TR121TR Giáo trình 31
8 101028714 Kho giáo trình 372.210711 TR121TR Giáo trình 32
9 101028715 Kho giáo trình 372.210711 TR121TR Giáo trình 33
10 101028716 Kho giáo trình 372.210711 TR121TR Giáo trình 34

Không có liên kết tài liệu số nào