thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • 372.70711 Đ450L
    Giáo trình phương pháp cho trẻ mầm non làm quen với toán :
DDC 372.70711
Tác giả CN Đỗ, Thị Minh Liên
Nhan đề Giáo trình phương pháp cho trẻ mầm non làm quen với toán : Dành cho hệ Cao đẳng sư phạm mầm non / Đỗ Thị Minh Liên
Lần xuất bản Tái bản lần 3
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục,2014
Mô tả vật lý 176tr. ; 24cm.
Tóm tắt Giới thiệu đối tượng, vị trí và nhiệm vụ đối với trẻ mầm non, mối liên hệ với môn khoa học khác: định hướng quá trình hình thành biểu tượng về số lượng, con số và phép đếm, kích thước hình dạng, sự định hướng không gian thời gian cho trẻ mầm non.
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục mầm non
Thuật ngữ chủ đề Toán học
Địa chỉ NCEKho giáo trình(82): 101035962-6033, 101047037-44, 101052953, 101054251
000 00000nam a2200000 4500
00123454
0021
00450A539A0-2FB1-42A6-9762-832AD6A65C23
005202103291010
008181003s2014 vm| vie
0091 0
020|c31000 VNĐ
039|y20210329101043|zthuttv
040|aTV-CĐSPTW
041|avie
044|avm
082|a372.70711|bĐ450L
100|aĐỗ, Thị Minh Liên
245|aGiáo trình phương pháp cho trẻ mầm non làm quen với toán : |bDành cho hệ Cao đẳng sư phạm mầm non / |cĐỗ Thị Minh Liên
250|aTái bản lần 3
260|aHà Nội : |bGiáo dục,|c2014
300|a176tr. ; |c24cm.
520|aGiới thiệu đối tượng, vị trí và nhiệm vụ đối với trẻ mầm non, mối liên hệ với môn khoa học khác: định hướng quá trình hình thành biểu tượng về số lượng, con số và phép đếm, kích thước hình dạng, sự định hướng không gian thời gian cho trẻ mầm non.
650|aGiáo dục
650|aGiáo dục mầm non
650|aToán học
852|aNCE|bKho giáo trình|j(82): 101035962-6033, 101047037-44, 101052953, 101054251
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/gtppchotremnlqvoitoan2014thumbimage.jpg
890|a82|b7
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101047037 Kho giáo trình 372.70711 Đ450L Giáo trình 73
2 101035962 Kho giáo trình 372.70711 Đ450L Giáo trình 1
3 101035963 Kho giáo trình 372.70711 Đ450L Giáo trình 2
4 101035964 Kho giáo trình 372.70711 Đ450L Giáo trình 3
5 101035965 Kho giáo trình 372.70711 Đ450L Giáo trình 4
6 101035966 Kho giáo trình 372.70711 Đ450L Giáo trình 5
7 101035967 Kho giáo trình 372.70711 Đ450L Giáo trình 6
8 101035968 Kho giáo trình 372.70711 Đ450L Giáo trình 7 Hạn trả:23-05-2022
9 101035969 Kho giáo trình 372.70711 Đ450L Giáo trình 8
10 101035970 Kho giáo trình 372.70711 Đ450L Giáo trình 9

Không có liên kết tài liệu số nào