thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • 649.0711 NG450H
    Giáo trình giáo dục gia đình :
DDC 649.0711
Tác giả CN Ngô, Công Hoàn
Nhan đề Giáo trình giáo dục gia đình : Dành cho hệ Cao đẳng Sư phạm mầm non / Ngô Công Hoàn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục,2014
Mô tả vật lý 130tr. ; 24cm.
Tóm tắt Giới thiệu khái niệm, chức năng, mối quan hệ trong gia đình: mục tiêu, giáo dục con chưa đến tuổi học tiểu học, học sinh và mối quan hệ của gia đình, nhà trường và xã hội.
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục
Thuật ngữ chủ đề Giáo trình
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục gia đình
Thuật ngữ chủ đề Gia đình
Địa chỉ NCEKho giáo trình(97): 101036318-410, 101052955, 101052987, 101053007, 101056070
000 00000nam a2200000 4500
00123464
0021
004DB831667-A1BF-4D19-AA20-A030AEBCFC65
005202103300933
008181003s2014 vm| vie
0091 0
020|c23500 VNĐ
039|y20210330093319|zthuttv
040|aTV-CĐSPTW
041|avie
044|avm
082|a649.0711|bNG450H
100|aNgô, Công Hoàn
245|aGiáo trình giáo dục gia đình : |bDành cho hệ Cao đẳng Sư phạm mầm non / |cNgô Công Hoàn
260|aHà Nội : |bGiáo dục,|c2014
300|a130tr. ; |c24cm.
520|aGiới thiệu khái niệm, chức năng, mối quan hệ trong gia đình: mục tiêu, giáo dục con chưa đến tuổi học tiểu học, học sinh và mối quan hệ của gia đình, nhà trường và xã hội.
650|aGiáo dục
650|aGiáo trình
650|aGiáo dục gia đình
650|aGia đình
852|aNCE|bKho giáo trình|j(97): 101036318-410, 101052955, 101052987, 101053007, 101056070
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/gtgiaoducgd2015thumbimage.jpg
890|a97|b66
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101036318 Kho giáo trình 649.0711 NG450H Giáo trình 1
2 101036319 Kho giáo trình 649.0711 NG450H Giáo trình 2
3 101036320 Kho giáo trình 649.0711 NG450H Giáo trình 3
4 101036321 Kho giáo trình 649.0711 NG450H Giáo trình 4
5 101036322 Kho giáo trình 649.0711 NG450H Giáo trình 5
6 101036323 Kho giáo trình 649.0711 NG450H Giáo trình 6
7 101036324 Kho giáo trình 649.0711 NG450H Giáo trình 7
8 101036325 Kho giáo trình 649.0711 NG450H Giáo trình 8
9 101036326 Kho giáo trình 649.0711 NG450H Giáo trình 9
10 101036327 Kho giáo trình 649.0711 NG450H Giáo trình 10

Không có liên kết tài liệu số nào