thông tin biểu ghi
DDC 741
Nhan đề Vẽ bằng những ngón tay
Thông tin xuất bản Sài Gòn : Văn hóa Sài Gòn, 2008
Mô tả vật lý 48tr. ; 23x23cm.
Tóm tắt Hướng dẫn sử dụng ngón tay và bàn tay làm cọ vẽ
Thuật ngữ chủ đề Tay
Thuật ngữ chủ đề Vẽ
Thuật ngữ chủ đề Sách thiếu nhi
Địa chỉ NCEKho tham khảo Tiếng Việt(1): 201042573
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126485
0022
004B5227AAF-5118-4D98-827A-7D445BBDF11B
005202111191448
008081223s2008 vm| vie
0091 0
020 |c39000 VNĐ
039|y20211119144813|zthuttv
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a741|bV200B
245 |aVẽ bằng những ngón tay
260 |aSài Gòn : |bVăn hóa Sài Gòn, |c2008
300 |a48tr. ; |c23x23cm.
520 |aHướng dẫn sử dụng ngón tay và bàn tay làm cọ vẽ
650 |aTay
650 |aVẽ
650 |aSách thiếu nhi
852|aNCE|bKho tham khảo Tiếng Việt|j(1): 201042573
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhaotv/vebangnhungngontaythumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201042573 Kho tham khảo Tiếng Việt 741 V200B Sách tham khảo 1

Không có liên kết tài liệu số nào