thông tin biểu ghi
DDC 786.59
Tác giả CN Cù,Minh Nhật
Nhan đề Tự học organ điện tử : Phần nâng cao / Cù Minh Nhật biên soạn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb Âm nhạc, 2008
Mô tả vật lý 188tr. ; 27cm.
Tóm tắt Giới thiệu các bài tập giúp bạn luyện tập một số gam thông dụng và những tác phẩm được lựa chọn luôn ở cùng gam vừa được học
Thuật ngữ chủ đề Âm nhạc
Thuật ngữ chủ đề Nhạc cụ
Thuật ngữ chủ đề Đàn organ
Địa chỉ NCEKho tham khảo Tiếng Việt(1): 201042574
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126486
0022
00478EA06A4-2FF5-40CB-A01A-A94764152880
005202111191508
008081223s2008 vm| vie
0091 0
020 |c75000 VNĐ
039|y20211119150859|zthuttv
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a786.59|bC500NH
100 |aCù,Minh Nhật
245 |aTự học organ điện tử : |bPhần nâng cao / |cCù Minh Nhật biên soạn
260 |aHà Nội : |bNxb Âm nhạc, |c2008
300 |a188tr. ; |c27cm.
520 |aGiới thiệu các bài tập giúp bạn luyện tập một số gam thông dụng và những tác phẩm được lựa chọn luôn ở cùng gam vừa được học
650 |aÂm nhạc
650 |aNhạc cụ
650 |aĐàn organ
852|aNCE|bKho tham khảo Tiếng Việt|j(1): 201042574
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhaotv/tuhocorgandientuthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201042574 Kho tham khảo Tiếng Việt 786.59 C500NH Sách tham khảo 1

Không có liên kết tài liệu số nào