thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • 372.5 PH104H
    Hướng dẫn tạo hình bằng vật liệu thiên nhiên /
DDC 372.5
Tác giả CN Phạm, Thị Việt Hà
Nhan đề Hướng dẫn tạo hình bằng vật liệu thiên nhiên / Phạm Thị Việt Hà
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2006
Mô tả vật lý 52tr. ; 27cm.
Tóm tắt Hướng dẫn sử dụng hoa, lá, hột hạt, vỏ cây, sỏi đá, mo cau, vỏ trứng... tạo ra các sản phẩm phong phú sinh động
Thuật ngữ chủ đề Tạo hình
Thuật ngữ chủ đề Nghệ thuật trang trí
Địa chỉ NCEKho tham khảo Tiếng Việt(1): 201042576
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126488
0022
004481D9A17-4191-4AB7-B111-23D95250446C
005202111191524
008081223s2006 vm| vie
0091 0
020 |c11700 VNĐ
039|y20211119152401|zthuttv
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a372.5|bPH104H
100 |aPhạm, Thị Việt Hà
245 |aHướng dẫn tạo hình bằng vật liệu thiên nhiên / |cPhạm Thị Việt Hà
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2006
300 |a52tr. ; |c27cm.
520 |aHướng dẫn sử dụng hoa, lá, hột hạt, vỏ cây, sỏi đá, mo cau, vỏ trứng... tạo ra các sản phẩm phong phú sinh động
650 |aTạo hình
650 |aNghệ thuật trang trí
852|aNCE|bKho tham khảo Tiếng Việt|j(1): 201042576
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhaotv/hdtaohinhbangvlthiennhienthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201042576 Kho tham khảo Tiếng Việt 372.5 PH104H Sách tham khảo 1

Không có liên kết tài liệu số nào