thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • 150 B450C
    Bộ câu hỏi ôn tập và đánh giá kết quả học tập môn tâm lí học đại cương /
DDC 150
Nhan đề Bộ câu hỏi ôn tập và đánh giá kết quả học tập môn tâm lí học đại cương / Phan Trọng Ngọ (Chủ biên); Dương Diệu Hoa, Nguyễn Thị Mùi, Nguyễn Nhân Ái, Bùi Thu Huyền
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2005
Mô tả vật lý 224tr. ; 21cm.
Tóm tắt Hướng dẫn đánh giá kết quả học tập học môn tâm lí học đại cương cụ thể như: đánh giá cơ sở tự nhiên và cơ sở xã hội của tâm lí người, sự hình thành, phát triển tâm lí, ý thức, nhân cách, nhận thức, tình cảm, ý chí bằng cách trả lời những câu hỏi trắc nghiệm
Thuật ngữ chủ đề Tâm lí
Thuật ngữ chủ đề Đánh giá
Thuật ngữ chủ đề Tình cảm
Thuật ngữ chủ đề Nhân cách
Thuật ngữ chủ đề Ý thức
Tác giả(bs) CN Phan Trọng Ngọ
Tác giả(bs) CN Dương Diệu Hoa
Tác giả(bs) CN Bùi Thu Huyền
Tác giả(bs) CN Nguyễn Nhân Ái
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Mùi
Địa chỉ NCEKho tham khảo Tiếng Việt(1): 201042595
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126491
0022
00410FBD78E-0BE2-49A9-BB25-37F05BCDD15E
005202111220911
008081223s2005 vm| vie
0091 0
020 |c22000 VNĐ
039|y20211122091119|zthuttv
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a150|bB450C
245 |aBộ câu hỏi ôn tập và đánh giá kết quả học tập môn tâm lí học đại cương / |cPhan Trọng Ngọ (Chủ biên); Dương Diệu Hoa, Nguyễn Thị Mùi, Nguyễn Nhân Ái, Bùi Thu Huyền
260 |aHà Nội : |bĐại học Sư phạm, |c2005
300 |a224tr. ; |c21cm.
520 |aHướng dẫn đánh giá kết quả học tập học môn tâm lí học đại cương cụ thể như: đánh giá cơ sở tự nhiên và cơ sở xã hội của tâm lí người, sự hình thành, phát triển tâm lí, ý thức, nhân cách, nhận thức, tình cảm, ý chí bằng cách trả lời những câu hỏi trắc nghiệm
650 |aTâm lí
650 |aĐánh giá
650 |aTình cảm
650|aNhân cách
650|aÝ thức
700 |aPhan Trọng Ngọ
700|aDương Diệu Hoa
700|aBùi Thu Huyền
700|aNguyễn Nhân Ái
700|aNguyễn Thị Mùi
852|aNCE|bKho tham khảo Tiếng Việt|j(1): 201042595
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhaotv/bocauhoiontapvadanhgiatamlihocdcthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201042595 Kho tham khảo Tiếng Việt 150 B450C Sách tham khảo 1

Không có liên kết tài liệu số nào