thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • 372.6 L250T
    Các hoạt động phát triển ngôn ngữ của trẻ mầm non /
DDC 372.6
Tác giả CN Lê, Thị Ánh Tuyết
Nhan đề Các hoạt động phát triển ngôn ngữ của trẻ mầm non / Lê Thị Ánh Tuyết, Hồ Lam Hồng
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 4
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2009
Mô tả vật lý 80tr. ; 21cm.
Tóm tắt Hướng dẫn giáo viên cách thức trò chuyện với trẻ và khơi gợi những ý tưởng để trẻ nói theo chủ đề nào đó, giới thiệu một số trò chơi như: luyện pháp âm, pháp triển vốn từ, luyện từ ngữ... và gợi ý một số hình thức cho trẻ tập kể chuyện
Thuật ngữ chủ đề Ngôn ngữ
Thuật ngữ chủ đề Trò chơi
Thuật ngữ chủ đề Phát triển
Thuật ngữ chủ đề Hoạt động
Thuật ngữ chủ đề Mẫu giáo
Tác giả(bs) CN Hồ Lam Hồng
Địa chỉ NCEKho tham khảo Tiếng Việt(1): 201042596
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126492
0022
00461F62F20-42D4-4A55-94F9-898D7A2F5BDC
005202111220920
008081223s2009 vm| vie
0091 0
039|y20211122092007|zthuttv
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a372.6|bL250T
100 |aLê, Thị Ánh Tuyết
245 |aCác hoạt động phát triển ngôn ngữ của trẻ mầm non / |cLê Thị Ánh Tuyết, Hồ Lam Hồng
250 |aTái bản lần thứ 4
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2009
300 |a80tr. ; |c21cm.
520 |aHướng dẫn giáo viên cách thức trò chuyện với trẻ và khơi gợi những ý tưởng để trẻ nói theo chủ đề nào đó, giới thiệu một số trò chơi như: luyện pháp âm, pháp triển vốn từ, luyện từ ngữ... và gợi ý một số hình thức cho trẻ tập kể chuyện
650 |aNgôn ngữ
650 |aTrò chơi
650 |aPhát triển
650|aHoạt động
650|aMẫu giáo
700 |aHồ Lam Hồng
852|aNCE|bKho tham khảo Tiếng Việt|j(1): 201042596
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhaotv/cachoatdongphattrienngonngucuatremnleanhtuyetholamhongthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201042596 Kho tham khảo Tiếng Việt 372.6 L250T Sách tham khảo 1

Không có liên kết tài liệu số nào