thông tin biểu ghi
DDC 372.5
Tác giả CN Lê, Đức Hiền
Nhan đề Giáo trình mỹ thuật trong trường mầm non : Kỹ thuật làm và sử dụng đồ chơi, học liệu
Thông tin xuất bản Hà Nội : Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 2011
Mô tả vật lý 218tr. ; 30cm.
Tóm tắt Giới thiệu vai trò của đồ chơi và học liệu với các hoạt động giáo dục trẻ trong trường mầm non, kỹ thuật làm đồ chơi bằng các nguyên vật liệu khác nhau, thiết kế lựa chọn và sử dụng đồ chơi học liệu
Thuật ngữ chủ đề Mỹ thuật
Thuật ngữ chủ đề Đồ chơi
Thuật ngữ chủ đề Mẫu giáo
Địa chỉ NCEKho tham khảo Tiếng Việt(1): 201042597
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126493
0022
00496BD803D-7DD7-4FB3-BB13-FD6EE5A8391C
005202111220936
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|y20211122093640|zthuttv
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a372.5|bL250H
100 |aLê, Đức Hiền
245 |aGiáo trình mỹ thuật trong trường mầm non : |bKỹ thuật làm và sử dụng đồ chơi, học liệu
260 |aHà Nội : |bBộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, |c2011
300 |a218tr. ; |c30cm.
520 |aGiới thiệu vai trò của đồ chơi và học liệu với các hoạt động giáo dục trẻ trong trường mầm non, kỹ thuật làm đồ chơi bằng các nguyên vật liệu khác nhau, thiết kế lựa chọn và sử dụng đồ chơi học liệu
650 |aMỹ thuật
650 |aĐồ chơi
650 |aMẫu giáo
852|aNCE|bKho tham khảo Tiếng Việt|j(1): 201042597
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhaotv/gtmythuattrongtruongmnthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201042597 Kho tham khảo Tiếng Việt 372.5 L250H Sách tham khảo 1

Không có liên kết tài liệu số nào