thông tin biểu ghi
DDC 792.8
Tác giả CN Nguyễn, Thị Hiển
Nhan đề Nghệ thuật biên đạo múa / Nguyễn Thị Hiển
Thông tin xuất bản Hà Nội : Văn học
Mô tả vật lý 342tr. ; 30cm.
Phụ chú Trường Đai học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Viện sân khấu - Điện ảnh
Tóm tắt Trình bày kiến thức biên đạo múa, những tư chất của người biên đạo, kết cấu tiểu phẩm múa, tác phẩm múa ngắn, nghệ thuật viết kịch bản múa, kịch bản âm nhạc múa, hình tượng nghệ thuật múa, nghệ thuật kết cấu múa...
Thuật ngữ chủ đề Nghệ thuật
Thuật ngữ chủ đề Giáo trình
Thuật ngữ chủ đề Múa
Địa chỉ NCEKho tham khảo Tiếng Việt(1): 201042598
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126494
0022
0046AC1C127-E4F2-4025-8C07-1E84E830E1D9
005202111220957
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|y20211122095743|zthuttv
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a792.8|bNG527H
100 |aNguyễn, Thị Hiển
245 |aNghệ thuật biên đạo múa / |cNguyễn Thị Hiển
260 |aHà Nội : |bVăn học
300 |a342tr. ; |c30cm.
500 |aTrường Đai học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Viện sân khấu - Điện ảnh
520 |aTrình bày kiến thức biên đạo múa, những tư chất của người biên đạo, kết cấu tiểu phẩm múa, tác phẩm múa ngắn, nghệ thuật viết kịch bản múa, kịch bản âm nhạc múa, hình tượng nghệ thuật múa, nghệ thuật kết cấu múa...
650 |aNghệ thuật
650 |aGiáo trình
650 |aMúa
852|aNCE|bKho tham khảo Tiếng Việt|j(1): 201042598
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhao/nghethuatbiendaomuathumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201042598 Kho tham khảo Tiếng Việt 792.8 NG527H Sách tham khảo 1

Không có liên kết tài liệu số nào