thông tin biểu ghi
DDC 305.231
Tác giả CN Alphen, Peter Van
Nhan đề Cẩm nang sự phát triển của trẻ / Peter Van Alphen, Catherine Van Alphen
Thông tin xuất bản Hà Nội
Mô tả vật lý 264tr. ; 21cm.
Phụ chú Dự án sách Steiner Waldorf Việt Nam
Thuật ngữ chủ đề Trẻ em
Thuật ngữ chủ đề Cẩm nang
Thuật ngữ chủ đề Phát triển
Tác giả(bs) CN Catherine Van Alphen
Địa chỉ NCEKho tham khảo Tiếng Việt(5): 201042605-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126499
0022
00489F7565B-4A22-4EC4-834E-6ADCAEB93223
005202111221406
008081223s2008 vm| vie
0091 0
020 |c200000 VNĐ
039|y20211122140656|zthuttv
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a305.231|bA4569V
100 |aAlphen, Peter Van
245 |aCẩm nang sự phát triển của trẻ / |cPeter Van Alphen, Catherine Van Alphen
260 |aHà Nội
300 |a264tr. ; |c21cm.
500 |aDự án sách Steiner Waldorf Việt Nam
650 |aTrẻ em
650 |aCẩm nang
650 |aPhát triển
700 |aCatherine Van Alphen
852|aNCE|bKho tham khảo Tiếng Việt|j(5): 201042605-9
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhaotv/camnangsuphattriencuatrethumbimage.jpg
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201042605 Kho tham khảo Tiếng Việt 305.231 A4569V Sách tham khảo 1
2 201042606 Kho tham khảo Tiếng Việt 305.231 A4569V Sách tham khảo 2
3 201042607 Kho tham khảo Tiếng Việt 305.231 A4569V Sách tham khảo 3
4 201042608 Kho tham khảo Tiếng Việt 305.231 A4569V Sách tham khảo 4
5 201042609 Kho tham khảo Tiếng Việt 305.231 A4569V Sách tham khảo 5

Không có liên kết tài liệu số nào