thông tin biểu ghi
DDC 370.1
Tác giả CN Steiner, Rudolf
Nhan đề Nền tảng tâm linh của giáo dục : Các bài giảng tại Oxford, Anh từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 8 năm 1922 : Sách tham khảo / Rudolf Steiner, Nguyễn Hồng dịch
Lần xuất bản Tái bản lần 1
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb Tri thức, 2021
Mô tả vật lý 240tr. ; 21cm.
Tóm tắt Gồm các bài giảng của Rudolf Steiner về phương pháp giáo dục Waldorf, nền tảng tâm linh của giáo dục, nhận thức tâm hồn và tâm linh, nền tảng tâm linh của giáo dục thể chất, nghệ thuật giáo dục trẻ nhỏ, nghệ thuật giáo dục trẻ em từ 7 đến 15 tuổi, giáo viên là người nghệ sĩ trong giáo dục, cơ cấu tổ chức của trường Waldorf, giáo dục đạo đức & nghệ thuật eurythmy trong trường Waldorf, giáo viên trường Waldorf...
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục
Thuật ngữ chủ đề Lí thuyết
Thuật ngữ chủ đề Sách tham khảo
Tác giả(bs) CN Nguyễn Hồng
Địa chỉ NCEKho tham khảo Tiếng Việt(5): 201042610-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126501
0022
004AAFCC867-D22B-4EAC-8B0A-BB082AC26130
005202111221539
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |c80000 VNĐ
039|y20211122153924|zthuttv
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a370.1|bS8221R
100 |aSteiner, Rudolf
245 |aNền tảng tâm linh của giáo dục : |bCác bài giảng tại Oxford, Anh từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 8 năm 1922 : Sách tham khảo / |cRudolf Steiner, Nguyễn Hồng dịch
250 |aTái bản lần 1
260 |aHà Nội : |bNxb Tri thức, |c2021
300 |a240tr. ; |c21cm.
520 |aGồm các bài giảng của Rudolf Steiner về phương pháp giáo dục Waldorf, nền tảng tâm linh của giáo dục, nhận thức tâm hồn và tâm linh, nền tảng tâm linh của giáo dục thể chất, nghệ thuật giáo dục trẻ nhỏ, nghệ thuật giáo dục trẻ em từ 7 đến 15 tuổi, giáo viên là người nghệ sĩ trong giáo dục, cơ cấu tổ chức của trường Waldorf, giáo dục đạo đức & nghệ thuật eurythmy trong trường Waldorf, giáo viên trường Waldorf...
650 |aGiáo dục
650 |aLí thuyết
650 |aSách tham khảo
700 |aNguyễn Hồng
852|aNCE|bKho tham khảo Tiếng Việt|j(5): 201042610-4
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhaotv/nentangtamlinhcuagdthumbimage.jpg
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201042610 Kho tham khảo Tiếng Việt 370.1 S8221R Sách tham khảo 1
2 201042611 Kho tham khảo Tiếng Việt 370.1 S8221R Sách tham khảo 2
3 201042612 Kho tham khảo Tiếng Việt 370.1 S8221R Sách tham khảo 3
4 201042613 Kho tham khảo Tiếng Việt 370.1 S8221R Sách tham khảo 4
5 201042614 Kho tham khảo Tiếng Việt 370.1 S8221R Sách tham khảo 5

Không có liên kết tài liệu số nào