thông tin biểu ghi
DDC 340
Nhan đề Giáo trình Pháp luật : Dùng cho đào tạo trình độ Trung cấp chuyên nghiệp / Nguyễn Huy Bằng chủ biên; Nguyễn Văn Mạnh, Vũ Hồng Anh,...
Lần xuất bản Tái bản lần 1
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2011
Mô tả vật lý 132tr. ; 24cm.
Phụ chú Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tóm tắt Trình bày một số vấn đề cơ bản về Nhà nước và Pháp luật, thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý, luật Nhà nước, luật Hành chính, luật Lao động, luật Dân sự, luật Hình sự, pháp luật Tố tụng
Thuật ngữ chủ đề Pháp luật
Thuật ngữ chủ đề Giáo trình
Tác giả(bs) CN Nguyễn Huy Bằng
Tác giả(bs) CN Phạm Thị Kim Dung
Tác giả(bs) CN Trần Thị Cúc
Tác giả(bs) CN Vũ Hồng Anh
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Mạnh
Địa chỉ NCEKho tham khảo Tiếng Việt(1): 201042617
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126505
0022
00484E69584-0AB0-4D1B-B1B1-2088E632A9B5
005202111231455
008081223s2011 vm| vie
0091 0
020 |c20500 VNĐ
039|y20211123145512|zthuttv
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a340|bGI108TR
245 |aGiáo trình Pháp luật : |bDùng cho đào tạo trình độ Trung cấp chuyên nghiệp / |cNguyễn Huy Bằng chủ biên; Nguyễn Văn Mạnh, Vũ Hồng Anh,...
250 |aTái bản lần 1
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2011
300 |a132tr. ; |c24cm.
500 |aBộ Giáo dục và Đào tạo
520 |aTrình bày một số vấn đề cơ bản về Nhà nước và Pháp luật, thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý, luật Nhà nước, luật Hành chính, luật Lao động, luật Dân sự, luật Hình sự, pháp luật Tố tụng
650 |aPháp luật
650 |aGiáo trình
700 |aNguyễn Huy Bằng
700|aPhạm Thị Kim Dung
700|aTrần Thị Cúc
700|aVũ Hồng Anh
700|aNguyễn Văn Mạnh
852|aNCE|bKho tham khảo Tiếng Việt|j(1): 201042617
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhaotv/gtphapluatthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201042617 Kho tham khảo Tiếng Việt 340 GI108TR Sách tham khảo 1

Không có liên kết tài liệu số nào