thông tin biểu ghi
DDC 495.922
Tác giả CN Hữu, Đạt
Nhan đề Phong cách học tiếng Việt hiện đại / Hữu Đạt
Lần xuất bản Tái bản lần 1
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2016
Mô tả vật lý 440tr. ; 21cm.
Tóm tắt Tìm hiểu lịch sử nghiên cứu, những khái niệm cơ bản, đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu, cơ sở phân chia các phong cách chức năng và hoạt động của phong cách học trong tiếng Việt hiện đại
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Việt
Thuật ngữ chủ đề Phong cách học
Địa chỉ NCEKho tham khảo Tiếng Việt(1): 201042618
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126506
0022
004F30A9270-5F51-40F1-A306-6C510C886811
005202111241412
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |c70000 VNĐ
039|y20211124141203|zthuttv
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a495.922|bH566Đ
100 |aHữu, Đạt
245 |aPhong cách học tiếng Việt hiện đại / |cHữu Đạt
250 |aTái bản lần 1
260 |a Hà Nội : |bGiáo dục, |c2016
300 |a440tr. ; |c21cm.
520 |aTìm hiểu lịch sử nghiên cứu, những khái niệm cơ bản, đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu, cơ sở phân chia các phong cách chức năng và hoạt động của phong cách học trong tiếng Việt hiện đại
650 |aTiếng Việt
650 |aPhong cách học
852|aNCE|bKho tham khảo Tiếng Việt|j(1): 201042618
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhaotv/phongcachhoctvhiendaithumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201042618 Kho tham khảo Tiếng Việt 495.922 H566Đ Sách tham khảo 1

Không có liên kết tài liệu số nào