thông tin biểu ghi
  • Tài liệu nhà trường
  • 372.373 NG527TH
    Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng món ăn phù hợp với chế độ dinh dưỡng của trẻ 24 - 36 tháng giúp trẻ ăn ngon miệng ở trường mầm non thực nghiệm :
DDC 372.373
Tác giả CN Nguyễn, Thị Thắm
Nhan đề Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng món ăn phù hợp với chế độ dinh dưỡng của trẻ 24 - 36 tháng giúp trẻ ăn ngon miệng ở trường mầm non thực nghiệm : Báo cáo tổng kết sáng kiến / Nguyễn Thị Thắm
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 2021
Mô tả vật lý 20tr. ; 30cm.
Phụ chú Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Trường MNTH Hoa Hồng
Tóm tắt Trình bày cơ sở lý luận thực tiễn; Nội dung sáng kiến
Thuật ngữ chủ đề Chế dộ dinh dưỡng
Thuật ngữ chủ đề Chất lượng
Thuật ngữ chủ đề Chăm sóc trẻ em
Địa chỉ NCEKho tài liệu nội sinh(1): 203002707
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126508
00211
004209BD10F-CBB1-4E4E-A765-49815318F8E9
005202111241626
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20211124162600|zhaintt
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a372.373|bNG527TH
100 |aNguyễn, Thị Thắm
245 |aMột số kinh nghiệm nâng cao chất lượng món ăn phù hợp với chế độ dinh dưỡng của trẻ 24 - 36 tháng giúp trẻ ăn ngon miệng ở trường mầm non thực nghiệm : |bBáo cáo tổng kết sáng kiến / |cNguyễn Thị Thắm
260 |aHà Nội : |bTrường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, |c2021
300 |a20tr. ; |c30cm.
500 |aTrường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Trường MNTH Hoa Hồng
520 |aTrình bày cơ sở lý luận thực tiễn; Nội dung sáng kiến
650 |aChế dộ dinh dưỡng
650 |aChất lượng
650 |aChăm sóc trẻ em
852|aNCE|bKho tài liệu nội sinh|j(1): 203002707
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/tailieuso/nguyenthithamthumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 203002707 Kho tài liệu nội sinh 372.373 NG527TH Tài liệu nhà trường 1