thông tin biểu ghi
  • Tài liệu nhà trường
  • 372.64 NG527H
    Một số biện pháp giúp trẻ 4 - 5 tuổi làm quen với hình thức kể chuyện sáng tạo. :
DDC 372.64
Tác giả CN Nguyễn, Thị Huyền
Nhan đề Một số biện pháp giúp trẻ 4 - 5 tuổi làm quen với hình thức kể chuyện sáng tạo. : Báo cáo tổng kết sáng kiến dự kiến / Nguyễn Thị Huyền
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 2021
Mô tả vật lý 22tr. ; 30cm.
Phụ chú Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương
Tóm tắt Trình bày các biện pháp xây dựng môi trường nghệ thuật văn học; Hướng dẫn trẻ tạo ra đồ dùng trực quan phục vụ hoạt động kể chuyện sáng tạo.
Thuật ngữ chủ đề Phương pháp giảng dạy
Từ khóa tự do Kể chuyện
Địa chỉ NCEKho tài liệu nội sinh(1): 203002708
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126509
00211
0044FA73711-BD93-40DE-8196-76CAB6FB2CDD
005202111250940
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20211125094004|zhaintt
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a372.64|bNG527H
100 |aNguyễn, Thị Huyền
245 |aMột số biện pháp giúp trẻ 4 - 5 tuổi làm quen với hình thức kể chuyện sáng tạo. : |bBáo cáo tổng kết sáng kiến dự kiến / |cNguyễn Thị Huyền
260 |aHà Nội : |bTrường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, |c2021
300 |a22tr. ; |c30cm.
500 |aBộ Giáo dục và đào tạo. Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương
520 |aTrình bày các biện pháp xây dựng môi trường nghệ thuật văn học; Hướng dẫn trẻ tạo ra đồ dùng trực quan phục vụ hoạt động kể chuyện sáng tạo.
650 |aPhương pháp giảng dạy
653 |aKể chuyện
852|aNCE|bKho tài liệu nội sinh|j(1): 203002708
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/tailieuso/nguyenthihuyenthumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 203002708 Kho tài liệu nội sinh 372.64 NG527H Tài liệu nhà trường 1