thông tin biểu ghi
  • Tài liệu nhà trường
  • 372.3 L250TH
    Một số biện pháp giúp trẻ 2 - 3 tuổi tích cực tham gia hoạt động ngoài trời tại trường mầm non thực hành Hoa Thủy Tiên :
DDC 372.3
Tác giả CN Lê, Thị Thanh Thúy
Nhan đề Một số biện pháp giúp trẻ 2 - 3 tuổi tích cực tham gia hoạt động ngoài trời tại trường mầm non thực hành Hoa Thủy Tiên : Báo cáo tổng kết sáng kiến kinh nghiệm / Lê Thị Thanh Thúy
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 2021
Mô tả vật lý 16tr. ; 30cm.
Phụ chú Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Trường Thực nghiệm Hoa Thủy Tiên
Tóm tắt TRình bày cách xây dựng kế hoạch; môi trường và tổ chức các hoạt động cho trẻ
Thuật ngữ chủ đề Ngoài trời
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục mầm non
Thuật ngữ chủ đề Hoạt động
Địa chỉ NCEKho tài liệu nội sinh(1): 203002710
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126511
00211
004E590814C-20C7-41AC-9A49-44CC1C3AE161
005202111251100
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20211125110034|zhaintt
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a372.3|bL250TH
100 |aLê, Thị Thanh Thúy
245 |aMột số biện pháp giúp trẻ 2 - 3 tuổi tích cực tham gia hoạt động ngoài trời tại trường mầm non thực hành Hoa Thủy Tiên : |bBáo cáo tổng kết sáng kiến kinh nghiệm / |cLê Thị Thanh Thúy
260 |aHà Nội : |bTrường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, |c2021
300 |a16tr. ; |c30cm.
500 |aTrường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Trường Thực nghiệm Hoa Thủy Tiên
520 |aTRình bày cách xây dựng kế hoạch; môi trường và tổ chức các hoạt động cho trẻ
650 |aNgoài trời
650 |aGiáo dục mầm non
650 |aHoạt động
852|aNCE|bKho tài liệu nội sinh|j(1): 203002710
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/tailieuso/mnhttlethithanhthuythumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 203002710 Kho tài liệu nội sinh 372.3 L250TH Tài liệu nhà trường 1