thông tin biểu ghi
  • Tài liệu nhà trường
  • 372.21 V500T
    Một số biện pháp giúp trẻ Mẫu giáo bé yêu thích đi học tại trường MNTH Hoa Thủy Tiên :
DDC 372.21
Tác giả CN Vũ, Thị Tình
Nhan đề Một số biện pháp giúp trẻ Mẫu giáo bé yêu thích đi học tại trường MNTH Hoa Thủy Tiên : Báo cáo tổng kết sáng kiến kinh nghiệm / Vũ Thị Tình
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 2021
Mô tả vật lý 20tr. ; 30cm.
Phụ chú Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Trường MNTH Hoa Thủy Tiên
Tóm tắt Trình bày các biện pháp giúp trẻ Mẫu giáo bé yêu thích đi học tại trường MNTH Hoa Thủy Tiên
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục mầm non
Thuật ngữ chủ đề Phương pháp giảng dạy
Địa chỉ NCEKho tài liệu nội sinh(1): 203002711
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126512
00211
0047A2CB6E2-B825-4867-B2BA-0D51134B72A7
005202112031200
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|a20211203120006|bhaintt|y20211125112557|zhaintt
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a372.21|bV500T
100 |aVũ, Thị Tình
245 |aMột số biện pháp giúp trẻ Mẫu giáo bé yêu thích đi học tại trường MNTH Hoa Thủy Tiên : |bBáo cáo tổng kết sáng kiến kinh nghiệm / |cVũ Thị Tình
260 |aHà Nội : |bTrường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, |c2021
300 |a20tr. ; |c30cm.
500 |aTrường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Trường MNTH Hoa Thủy Tiên
520 |aTrình bày các biện pháp giúp trẻ Mẫu giáo bé yêu thích đi học tại trường MNTH Hoa Thủy Tiên
650 |aGiáo dục mầm non
650 |aPhương pháp giảng dạy
852|aNCE|bKho tài liệu nội sinh|j(1): 203002711
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/tailieuso/tranthimaothumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 203002711 Kho tài liệu nội sinh 372.21 V500T Tài liệu nhà trường 1