thông tin biểu ghi
  • Tài liệu nhà trường
  • 372 TR120H
    Biện pháp kết nối với phụ huynh trong công tác chăm sóc và giáo dục trẻ 5 - 6 tuổi tại trường MNTH Hoa Thủy Tiên :
DDC 372
Tác giả CN Trần, Thị Huệ
Nhan đề Biện pháp kết nối với phụ huynh trong công tác chăm sóc và giáo dục trẻ 5 - 6 tuổi tại trường MNTH Hoa Thủy Tiên : Báo cáo tổng kết kinh nghiệm / Trần Thị Huệ
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 2021
Mô tả vật lý 20tr. ; 30cm.
Phụ chú Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Trường MNTH Hoa Thủy Tiên
Tóm tắt Trình bày các biện pháp kết nối với phụ huynh trong công tác chăm sóc và giáo dục trẻ 5 - 6 tuổi
Thuật ngữ chủ đề Phụ huynh
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục
Thuật ngữ chủ đề Chăm sóc
Từ khóa tự do Phương pháp giảng dạy
Địa chỉ NCEKho tài liệu nội sinh(1): 203002712
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126513
00211
004E86DD5CC-4021-486A-B8AB-54344785C778
005202111301641
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|a20211130164130|bhaintt|y20211125115315|zhaintt
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a372|bTR120H
100 |aTrần, Thị Huệ
245 |aBiện pháp kết nối với phụ huynh trong công tác chăm sóc và giáo dục trẻ 5 - 6 tuổi tại trường MNTH Hoa Thủy Tiên : |bBáo cáo tổng kết kinh nghiệm / |cTrần Thị Huệ
260 |aHà Nội : |bTrường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, |c2021
300 |a20tr. ; |c30cm.
500 |aTrường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Trường MNTH Hoa Thủy Tiên
520 |aTrình bày các biện pháp kết nối với phụ huynh trong công tác chăm sóc và giáo dục trẻ 5 - 6 tuổi
650 |aPhụ huynh
650 |aGiáo dục
650 |aChăm sóc
653 |aPhương pháp giảng dạy
852|aNCE|bKho tài liệu nội sinh|j(1): 203002712
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/tailieuso/mnhtttranthihuethumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 203002712 Kho tài liệu nội sinh . TR120H Tài liệu nhà trường 1