thông tin biểu ghi
DDC 372.6
Tác giả CN Phạm, Thị Thu
Nhan đề Các hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ 0 - 3 tuổi : Nghiên cứu biên soạn tài liệu / Phạm Thị Thu, Nguyễn Cẩm Giang, Đinh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Thúy Hợi
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường Cao đẳng sư phạm Trung ương, 2019
Mô tả vật lý 125tr. ; 30cm.
Phụ chú Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Cao đẳng sư phạm Trung ương
Tóm tắt Trình bày cơ sở khoa học của việc biên soạn tài liệu tham khảo “Các hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ 0 – 3 tuổi”.
Thuật ngữ chủ đề Phat triển
Thuật ngữ chủ đề Hoạt động
Thuật ngữ chủ đề Mẫu giáo
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục mầm non
Thuật ngữ chủ đề Ngôn ngữ
Tác giả(bs) CN Nguyễn Cẩm Giang
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Thúy Hợi
Tác giả(bs) CN Đinh Thị Hạnh
Địa chỉ Thư Viện Cao đẳng Sư phạm Trung ương
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126515
00211
0046B2DB823-E496-4B89-84BD-A3D820064C86
005202111251601
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20211125160114|bhaintt|c20211125155140|dhaintt|y20211125154539|zhaintt
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a372.6|bPH104TH
100 |aPhạm, Thị Thu
245 |aCác hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ 0 - 3 tuổi : |bNghiên cứu biên soạn tài liệu / |cPhạm Thị Thu, Nguyễn Cẩm Giang, Đinh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Thúy Hợi
260 |aHà Nội : |b Trường Cao đẳng sư phạm Trung ương, |c2019
300 |a125tr. ; |c30cm.
500 |aBộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Cao đẳng sư phạm Trung ương
520 |aTrình bày cơ sở khoa học của việc biên soạn tài liệu tham khảo “Các hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ 0 – 3 tuổi”.
650 |aPhat triển
650 |aHoạt động
650 |aMẫu giáo
650|aGiáo dục mầm non
650|aNgôn ngữ
700 |a Nguyễn Cẩm Giang
700|aNguyễn Thị Thúy Hợi
700|aĐinh Thị Hạnh
852 |aThư Viện Cao đẳng Sư phạm Trung ương
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/tailieuso/cachoatdongptnnchotre_001thumbimage.jpg
890|c1