thông tin biểu ghi
DDC 495.922
Nhan đề Phương pháp dạy tiếng mẹ đẻ. T.1
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục,1989
Mô tả vật lý 208tr. ; 19cm
Tóm tắt Trình bày đối tượng, nhiệm vụ, cơ sở khoa học, nguyên tắc, phương pháp và thủ thuật giảng dạy tiếng mẹ đẻ.
Thuật ngữ chủ đề Ngôn ngữ
Thuật ngữ chủ đề Phương pháp giảng dạy
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Việt
Địa chỉ NCEKho tham khảo Tiếng Việt(1): 201015816
000 00000nam a2200000 4500
00126745
0022
0043C6AEBD0-D4B3-43DC-9B9E-8D49ABF5471D
005202112281344
008181003s1989 vm| vie
0091 0
020|c3000 VNĐ
039|a20211228134457|bhoanlth|y20211228111139|zhoanlth
040|aTV-CĐSPTW
041|avie
044|avm
082|a495.922|bPH561PH
245|aPhương pháp dạy tiếng mẹ đẻ. |nT.1
260|aHà Nội : |bGiáo dục,|c1989
300|a208tr. ; |c19cm
520|aTrình bày đối tượng, nhiệm vụ, cơ sở khoa học, nguyên tắc, phương pháp và thủ thuật giảng dạy tiếng mẹ đẻ.
650|aNgôn ngữ
650|aPhương pháp giảng dạy
650|aTiếng Việt
852|aNCE|bKho tham khảo Tiếng Việt|j(1): 201015816
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhaotv/thamkhao_7/26745thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201015816 Kho tham khảo Tiếng Việt 495.922 PH561PH Sách tham khảo 1

Không có liên kết tài liệu số nào