thông tin biểu ghi
DDC 370
Tác giả CN Phạm, Viết Vượng
Nhan đề Giáo dục học : / Phạm Viết Vượng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học sư phạm,2000
Mô tả vật lý 234tr. ; 21cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề chung của giáo dục học, lí luận dạy học, lí luận giáo dục, lí luận về quản lí trường học
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục học
Địa chỉ NCEKho tham khảo Tiếng Việt(1): 201042864
000 00000nam a2200000 4500
00126746
0022
004DB7D9F69-2E32-46AA-B5D6-26D4653836E9
005202112281400
008181003s2000 vm| vie
0091 0
020|c17500 VNĐ
039|a20211228140008|bhoanlth|y20211228135343|zhoanlth
040|aTV-CĐSPTW
041|avie
044|avm
082|a370|bPH104V
100|aPhạm, Viết Vượng
245|aGiáo dục học : / |cPhạm Viết Vượng
260|aHà Nội : |bĐại học sư phạm,|c2000
300|a234tr. ; |c21cm.
520|aTrình bày những vấn đề chung của giáo dục học, lí luận dạy học, lí luận giáo dục, lí luận về quản lí trường học
650|aGiáo dục
650|aGiáo dục học
852|aNCE|bKho tham khảo Tiếng Việt|j(1): 201042864
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhaotv/thamkhao_7/26746thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201042864 Kho tham khảo Tiếng Việt 370 PH104V Sách tham khảo 1

Không có liên kết tài liệu số nào