thông tin biểu ghi
DDC 895.922
Nhan đề Bàn về văn học thiếu nhi
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb. Kim Đồng,1983
Mô tả vật lý 174tr. ; 19cm.
Tóm tắt Những bài viết về các tác phẩm thơ, văn viết cho thiếu nhi của các nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu văn học.
Thuật ngữ chủ đề Văn học
Thuật ngữ chủ đề Văn học thiếu nhi
Thuật ngữ chủ đề Nghiên cứu văn học
Địa chỉ NCEKho tham khảo Tiếng Việt(1): 201042866
000 00000nam a2200000 4500
00126747
0022
0040786F95F-E1D4-4DF9-B03D-2625FDAACED9
005202112281435
008181003s1983 vm| vie
0091 0
039|a20211228143530|bhoanlth|y20211228142305|zhoanlth
040|aTV-CĐSPTW
041|avie
044|avm
082|a895.922|bB105V
245|aBàn về văn học thiếu nhi
260|aHà Nội : |bNxb. Kim Đồng,|c1983
300|a174tr. ; |c19cm.
520|aNhững bài viết về các tác phẩm thơ, văn viết cho thiếu nhi của các nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu văn học.
650|aVăn học
650|aVăn học thiếu nhi
650|aNghiên cứu văn học
852|aNCE|bKho tham khảo Tiếng Việt|j(1): 201042866
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhaotv/thamkhao_7/26747thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201042866 Kho tham khảo Tiếng Việt 895.922 B105V Sách tham khảo 1

Không có liên kết tài liệu số nào