thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • 372.60711 NG527KH
    Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo /
DDC 372.60711
Tác giả CN Nguyễn, Xuân Khoa
Nhan đề Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo / Nguyễn Xuân Khoa
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Quốc gia,1999
Mô tả vật lý 252tr. ; 21cm.
Tóm tắt Trình bày về phát triển tiếng cho trẻ từ 1-2 tuổi, phương pháp phát triển lời nói mạch lạc, dạy trẻ dặt câu, phát triển từ ngữ, dạy trẻ nghe và phát âm đúng, cho trẻ làm quen với tác phẩm văn chương, chuẩn bị cho trẻ học đọc, học viết, dạy tiếng nước ngoài trong trường mẫu giáo, giáo án về phương pháp phát triển tiếng..
Thuật ngữ chủ đề Trẻ em mẫu giáo
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục mẫu giáo
Thuật ngữ chủ đề Ngôn ngữ
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Việt
Địa chỉ NCEKho giáo trình(1): 101054059
000 00000nam a2200000 4500
00126748
0021
004A73F9CAB-D0C7-461E-A420-1BD3B729B59E
005202112281453
008181003s1999 vm| vie
0091 0
020|c19000 VNĐ
039|y20211228145317|zhoanlth
040|aTV-CĐSPTW
041|avie
044|avm
082|a372.60711|bNG527KH
100|aNguyễn, Xuân Khoa
245|aPhương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo / |cNguyễn Xuân Khoa
260|aHà Nội : |bĐại học Quốc gia,|c1999
300|a252tr. ; |c21cm.
520|aTrình bày về phát triển tiếng cho trẻ từ 1-2 tuổi, phương pháp phát triển lời nói mạch lạc, dạy trẻ dặt câu, phát triển từ ngữ, dạy trẻ nghe và phát âm đúng, cho trẻ làm quen với tác phẩm văn chương, chuẩn bị cho trẻ học đọc, học viết, dạy tiếng nước ngoài trong trường mẫu giáo, giáo án về phương pháp phát triển tiếng..
650|aTrẻ em mẫu giáo
650|aGiáo dục mẫu giáo
650|aNgôn ngữ
650|aTiếng Việt
852|aNCE|bKho giáo trình|j(1): 101054059
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/sachgiaotrinh/sgt-hoan1kinhdien/ppphattrienngonnguchotremaugiaothumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101054059 Kho giáo trình 372.60711 NG527KH Giáo trình 1

Không có liên kết tài liệu số nào